U bent hier

Geluidscomfort van woningen

Om uw woning te isoleren tegen geluid, moet worden nagegaan welke structuur het geluid doorgeeft of door welke openingen (zelfs kleine barsten) het geluid kan binnendringen: want waar lucht doorgaat, gaat ook geluid door.

Of het nu gaat om een akoestische correctie van een vertrek of een geluidsisolatie tegen een buitengeluid, belangrijk is een goede diagnose te stellen van de oorzaak van het ongemak en samen met specialisten naar oplossingen te zoeken. Al uw werk kan immers een maat voor niets zijn als er nog een 'zwakke plek' blijft bestaan. Om dat te vermijden roept u best de hulp in van een specialist in akoestiek.

De Belgische norm

Momenteel bestaan er geen wettelijke verplichtingen inzake de akoestische prestaties van een gebouw dat bestemd is om er woningen in te richten.

De Belgische norm NBN S01-400-1 'Akoestische criteria voor woongebouwen' bepaalt niettemin de eisen en criteria voor isolatie tegen lucht- en contactgeluiden, voor de isolatie van de gevels, voor het geluidsniveau van technische installaties en voor de nagalm in gebouwen. Deze norm is niet dwingend: het is een verwijzing naar goede praktijken voor de bouwer die wil voldoen aan akoestische eigenschappen.  De norm kan nochtans dwingend worden indien er in het bestek naar wordt verwezen.

De Code van Goede Praktijk

Om meer te weten over de geluidsisolatiewerken in woningen, raadpleeg de Code van Goede Praktijk : Technisch  referentiekader inzake geluidsisolatie voor de premie voor de renovatie van het woonmilieu.

Technische hulp van Homegrade

Uw woning isoleren om zich te beschermen tegen buitengeluiden of om minder lawaai naar buiten te laten ontsnappen? Beide maatregelen zijn belangrijk en dragen bij tot een aangenamere leefomgeving.

In beide gevallen biedt Homegrade tal van gratis nuttige tips.

Datum van de update: 25/02/2021