U bent hier

Akoestisch comfort in de scholen

De eetzalen, klassen en rustzalen van scholen hebben dikwijls te kampen met geluidsoverlast. Die vormt een bron van stress en vermoeidheid voor diegenen die er gebruik van maken, of het nu gaat om leerlingen of personeel van de school. Bovendien hebben deze lokalen vaak ook last van lawaai dat van buiten komt (verkeer, bedrijven, enz.).

Aanbevolen niveaus door de WGO en de Europese Unie

Voor de scholen beveelt de WGO een achtergrondgeluidsniveau van max. 35 dB aan in de klassen. Jammer genoeg zijn de geluidsniveaus dikwijls veel hoger door wanden die slecht geïsoleerd zijn of het geluid weerkaatsen (ramen, tegels…). In de eetzalen worden leerlingen en leerkrachten niet zelden blootgesteld aan geluidsniveaus van 90 dB!

De  Europese richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai geeft aan dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan geluidshinder in zogenaamde "gevoelige" gebouwen, zoals scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen…

Daarom wordt de problematiek van de geluidsoverlast in scholen en kinderdagverblijven expliciet behandeld in het Quiet.brussels plan.

Vruchtbare ontmoetingen en gevalsstudies

Het colloquium "Ontmoetingsdagen Jongeren en Geluid, we zullen elkaar verstaan!" van 8 november bood de kans om vragen te stellen aan de verschillende actoren over het beheersen van de geluidshinder op school: architecten, beheerders van gebouwen, administratie van de Franse Gemeenschap en het Brussels Gewest, pedagogische verantwoordelijken, enz.

De verslagen van het colloquium maken de balans op van de situatie en de potentiële perspectieven voor schoolgebouwen. 

In aansluiting op deze ontmoetingsdagen heeft Leefmilieu Brussel een gevalsstudie opgezet in 6 scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de link te leggen tussen de objectieve geluidsmaatregelen, de ondervonden hinder, de behoeften van de gebruikers van de lokalen en de mogelijke verbeteringen. Dit proefproject heeft tot doel een analyse te maken van de verschillende akoestische problemen in scholen, de manier waarop ze door de gebruikers van de lokalen worden ervaren en de mogelijke technische oplossingen die kunnen worden uitgevoerd om tot een kwaliteitsvolle geluidsomgeving te komen.

Lees het resultaat van deze studie.

Het vademecum, een referentiedocument voor de akoestiek

In 2014 heeft Leefmilieu Brussel een referentiedocument opgesteld om makkelijker rekening te kunnen houden met de akoestiek bij de inrichting en renovatie van schoollokalen en -gebouwen. Het "vademecum voor geluidsoverlast in de scholen" (.pdf) is een toegankelijke tool die een stand van zaken van de situatie in Brussel opmaakt en concrete aanbevelingen doet, mogelijke oplossingen aanreikt, aangepast aan de lokalen, om de geluidshinder in de scholen te beperken. In het bijzonder geeft het een reeks interessante toelichtingen over de Belgische norm met betrekking tot de “Akoestische criteria voor schoolgebouwen (NBN S 01-400-2)".

Het Vademecum voor geluidsoverlast in de scholen werd aan een gevarieerd publiek voorgesteld (leerkrachten en directeurs, professionelen uit de bouwsector, specialisten in akoestiek, subsidieverstrekkende overheden, administraties…) tijdens het colloquium "Naar een beter akoestisch comfort in de scholen van morgen".

Datum van de update: 06/10/2021