U bent hier

Is de bodem vervuild?

Bent u van plan vastgoed te kopen? Informeer dan bij de eigenaar naar de staat van de bodem. De verkoper is overigens wettelijk verplicht deze mee te delen, want een vervuilde bodem valt niet noodzakelijk meteen op. Vervuiling kan de omwonenden en het milieu echter blootstellen aan aanzienlijke risico’s.

De bodem kan vervuild zijn

In de stad is de grond niet zelden vervuild. Sommige activiteiten houden in dat gevaarlijke stoffen gehanteerd moeten worden. Dit is bijvoorbeeld het geval in tankstations, stomerijen, drukkerijen en garages. In Brussel gelden zeer strenge regels om de ontwikkeling van deze activiteiten in goede banen te leiden zonder schade aan het milieu.

Maar deze regels kunnen niet vermijden dat soms jarenlang druppels van een verontreinigende stof doorsijpelen in de grond, zodat uiteindelijk een grootschalige vervuiling ontstaat met zware risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu. In het geval van ongevallen, lekken of sluikstorten van giftige stoffen kan deze vervuiling zelfs onmiddellijk gevaarlijk blijken.

Ook bij particulieren bestaat overigens een risico van verontreiniging, door lekkende stookolietanks, het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de tuin en het sluikstorten van afval of batterijen.

Het onderhoud van stookolietanks 

Risico’s voor de gezondheid en het milieu

Bodemverontreiniging houdt reële gezondheidsrisico’s in. Blootstelling gebeurt via groenten uit de moestuin, bijvoorbeeld, of door in de tuin te werken, door vervuild water te drinken uit leidingen die door een verontreinigde bodem gaan of door schadelijke wasems in te ademen.

Ook de fauna en de flora zijn bedreigd. En zelfs als de grond alleen in de diepte is vervuild, zonder onmiddellijke gevolgen voor de gezondheid van de bewoners, is het risico voor het milieu reëel doordat de vervuiling zich verspreidt naar de omliggende gronden en rivieren.

Iedereen kan de bodemkaart inkijken

Om deze risico’s aan te pakken, heeft Leefmilieu Brussel alle gronden die mogelijk vervuild zijn vastgelegd in een inventaris. Iedereen kan deze inkijken op een kaart van de bodemtoestand. Zowel eigenaars, huurders als kandidaat-kopers van grond in Brussel kunnen gratis de bodemtoestand opvragen.

Het bodemattest is een wettelijke verplichting voor de verkoper

Doet u een grond, een huis of een risicoactiviteit van de hand? Dan bent u wettelijk verplicht om een bodemattest te verstrekken. Voor appartementen kan een vrijstelling worden toegekend in het geval van mede-eigendom. U kunt dit attest verkrijgen op drie manieren:

  • Via uw notaris, die hiervoor over een specifieke elektronische applicatie beschikt. Het attest wordt afgeleverd binnen een termijn van 2 tot 10 dagen, afhankelijk van de aanvraag. De gemiddelde termijn voor behandeling van uw aanvraag is in elk geval veel korter dan die voor aanvragen via de post.​

De behandeling van aanvragen van bodemattesten.

Via het platform Irisbox: om het formulier online in te vullen, hebt u een elektronische kaartlezer nodig. Is uw perceel gekadastreerd? Dan moet u geen andere documenten indienen. In andere gevallen moet u bij uw aanvraag de kadastrale documenten (plan en matrix) voegen, of een plan met de locatie, de omtrek en eventueel een benaming van uw perceel.

U moet ook de bijdrage betalen die gevraagd wordt voor de aflevering van het document. De termijn om het attest te krijgen, bedraagt 2 tot 10 dagen afhankelijk van de aanvraag.

  • Door een ingevuld standaardformulier, aangevuld met het bewijs van betaling van de bijdrage die verschuldigd is per perceel en van de kadastrale documenten of het locatieplan, per aangetekend schrijven naar Leefmilieu Brussel te sturen. De bijdrage moet worden betaald op rekeningnummer IBAN: BE48 0910 1051 4627 van Leefmilieu Brussel, met vermelding van uw naam en de referenties van een van de betrokken kadastrale percelen.

 

Datum van de update: 05/05/2020
Contact: 

Verstuur uw aanvraag naar Leefmilieu Brussel – Departement Inventaris van de bodemtoestand
Ter attentie van Mevr. Sofie Buckens

U ontvangt dan de kadastrale documenten (kadastraal plan en kadastrale matrix) van de

Gewestelijke Directie van het Kadaster – Dienst Uittreksels
Kruidtuinlaan 50 bus 3962 - 1000 Brussel
Tel.: 02 577 19 60 -  Email: dir.kad.brabant.uittreksels@minfin.fed.be

U ontvangt het attest binnen een termijn van gemiddeld 20 werkdagen in het geval van een verzending per post.