U bent hier

Energiedelen: bundel lokaal de krachten

U produceert meer groene stroom dan u verbruikt en u wilt dit overschot in uw buurt verkopen in plaats van het weer op het net te zetten? Dit is sinds mei 2022 mogelijk  via het nieuwe regelgevend kader in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze vorm van collectief zelfverbruik van lokaal geproduceerde en verbruikte elektriciteit is zeer veelbelovend. Zo wordt de energietransitie voor een zo groot mogelijk aantal mensen toegankelijk. 

Om u hierbij te helpen, biedt Leefmilieu Brussel gratis begeleiding via de nieuwe Facilitator Energiedelen en Energiegemeenschappen. Meer informatie over deze dienst.

Hoe werkt het?

Als u bijvoorbeeld fotovoltaïsche panelen heeft, kunt u al uw eigen productie verbruiken. Maar de overtollige geproduceerde elektriciteit gaat terug naar het net. Vanaf nu kunt u dit overschot aan groene en lokale elektriciteit met uw buurt delen tegen een voor alle partijen interessant tarief, door de productie te bundelen en het verbruik te synchroniseren. Of u kan samen met de buurt investeren in een nieuwe installatie en de opgewekte elektriciteit verdelen.

Dat kan ook met andere bronnen van groene stroom. In het Brussels Gewest hebben fotovoltaïsche installaties echter het grootste productiepotentieel.

© Leefmilieu Brussel

Het diagram links geeft de conventionele elektriciteitsstromen op het net weer, van de leverancier naar de verbruikers, zoals bijvoorbeeld openbare gebouwen, woningen, KMO's... Een openbaar gebouw en een huis hebben fotovoltaïsche panelen en produceren hun eigen elektriciteit. Hun overtollige productie wordt teruggevoerd naar het net en wordt samengevoegd met de elektriciteit van de leverancier. Het wordt dus niet gedeeld met naburige consumenten.
Het diagram rechts toont de elektriciteitsstromen in het geval van elektriciteitsdeling. Hier verbruiken de buren de overtollige elektriciteit die door de houders van de fotovoltaïsche panelen wordt geproduceerd.

Voor wie?

Er zijn veel configuraties mogelijk, bijvoorbeeld:

Binnen 1 gebouw kunnen de bewoners gezamenlijk optreden als actieve afnemers:

  • Een fotovoltaïsche installatie op een appartementsgebouw die elektriciteit levert, niet alleen voor het verbruik van de gemeenschappelijke delen, maar ook voor het individuele verbruik van de appartementen;

Als elektriciteit gedeeld wordt over meerdere gebouwen via een energiegemeenschap:

  • Een gemeenschappelijk gebouw dat verschillende andere gebouwen in de buurt en/of sociale woningen bevoorraadt;
  • Bedrijven in een industriezone die de elektriciteitsproductie van de installaties onderling verdelen, volgens hun verbruikspieken.

Wat zijn de voordelen?

Als u eigenaar bent van de installatie, kunt u zo het overschot lokaal doorverkopen tegen een gunstigere prijs dan de prijs die u krijgt als u de elektriciteit aan een energieleverancier verkoopt. Deze toegevoegde waarde stelt u ook in staat om uw project sneller rendabel te maken en dat terwijl u uw buren laat meegenieten van hernieuwbare energie met een stabiele productiekost.

Als lid van een energiegemeenschap of door binnen het appartementsgebouw elektriciteit te delen, betaalt u minder voor uw elektriciteit, en krijgt u gegarandeerd hernieuwbare en lokale energie, zelfs als u zelf geen installatie voor hernieuwbare energie kunt installeren. In beide gevallen krijgt u energieautonomie, draagt u actief bij aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie en neemt u deel aan de energietransitie van het Brussels Gewest.

Hoe zet je een project op?

  1. Als u nog geen fotovoltaïsche installatie hebt, controleer dan het zonnepotentieel van het geplande dak met de door Leefmilieu Brussel ontwikkelde zonnekaart. Opgelet! De berekening van de omvang van de installatie en de rentabiliteit is beperkt tot residentiële daken. Als u een groot dak heeft, wordt de kaart dus alleen in dit stadium gebruikt om het zonnepotentieel te controleren. 
  2. Neem contact op met uw buurt om de belangstelling en de relevantie van het project na te gaan.
  3. Wijs indien nodig de juridische entiteit van uw energiegemeenschap aan of richt deze op, en bepaal de verdeelsleutel van de geproduceerde energie onder de deelnemers.
  4. Stel  de contracten op tussen de deelnemers, en indien van toepassing met de rechtspersoon en met de distributienetbeheerder, Sibelga.
  5. Vraag bij Brugel een toelating aan. 
  6. Stel de specifieke specificaties voor uw installatie op en ga verder met de werkzaamheden.

De Facilitator Energiedelen en Energiegemeenschappen biedt u gepersonaliseerde ondersteuning en hulpmiddelen voor de implementatie van uw collectieve zelfverbruik van hernieuwbare energie. 

Meer informatie

Datum van de update: 19/09/2022