U bent hier

Spelen

1. Spel "Energie in een-twee-drie"

     

 • Bordspel.
 • Tweetalig spel.
 • Voor 3 tot 15 spelers - Speelduur: 45 tot 60 minuten.
 • Spelregels inbegrepen.

Doel: inzicht geven in de aard en de rol van elke speler van de vrijgemaakte aardgas- en elektriciteitsmarkt, de weg volgen die de energie aflegt vanaf de bron tot bij de consument

Regels: reconstrueren van de energiemarkt op basis van de verschillende elementen in de doos.

Er kan een specifieke animatie worden aangevraagd bij het Steunpunt SocialEnergie.

Doelpubliek: volwassenen

Auteur: de vzw Empreintes, in samenwerking met Energie Info Wallonie en het Steunpunt SocialEnergie. Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Leefmilieu Brussel en Wallonië.

Spelregels (.pdf)

Overeenkomst voor spel "Energie in een-twee-drie" (.pdf)

2. Spel "Kosten-verbruiksspel"

 • Spel met 43 kaarten verdeeld over 5 thema's: kleine elektrische huishoudapparaten, grote elektrische huishoudapparaten, verlichting, water, tv-hifi-pc.
 • Tweetalig spel.
 • Spel voor teams.
 • Spelregels inbegrepen.

Doel: inzicht krijgen in zijn energieverbruik om het zo veel mogelijk te beperken

Regels: indeling van de kaarten volgens de gebruikskosten, het verbruik, de CO2-uitstoot of het vermogen van elk huishoudtoestel/elke huishoudelijke activiteit

Het spel kan op verschillende manieren worden gebruikt in functie van het doelpubliek, de beschikbare tijd of de thema's waarover men zijn kennis wil uitbreiden.

Doelpubliek: iedereen

Auteur: vzw Habitat & Rénovation, bijgewerkt in samenwerking met de vzw Une Maison en plus en de Dienst Energie van de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten. Met de steun van Leefmilieu Brussel.

Spelregels (.pdf)

Overeenkomst voor spel "Kosten-verbruiksspel" (.pdf)

3. Spel "Money Drop"

Illustration du jeu Money Drop    Cartes jeu Money drop   Jeu money drop    Illustration jeu money drop     

 • Tweetalig spel
 • Van 1 tot 5 spelers
 • Duur van het spel: tussen 15 en 25 min
 • Spelregels inbegrepen

Doel: het grote publiek sensibiliseren voor het thema “energie” via vragen over wonen, mobiliteit, het hernieuwbare, enz.

Regels: elke speler zet zijn pionnen in op het/de antwoord/en dat/die hij wenst. De inzet op de slechte antwoorden wordt niet gerecupereerd. De winnaar is degene die het spel eindigt met de meeste pionnen.

Doelgroep: iedereen, vanaf 7-8 jaar (de vragen selecteren in functie van het publiek)

Auteur: Leefmilieu Brussel

Overeenkomst voor spel "Money Drop" (.pdf)

4. Waterbeheer

Illustration jeu Gestion de l'eau     Fiche jeu la gestion de l'eau     Fiche jeu La gestion de l'eau     Matériel jeu gestion de l'eau     Matériel jeu gestion de l'eau     Matériel jeu gestion de l'eau

 • Participatief spel
 • Tweetalig spel
 • Vanaf 5 personen
 • Duur van het spel : 2 x 50 min
 • Regels inbegrepen

Doel: de watercyclus en de effecten van de verstedelijking op de watercyclus uitleggen. Dit participatieve spel informeert de mensen ook over de situatie in Brussel: pluviometrie, unitaire riolering, ondoorlaatbaarheid van de bodem, overstromingen.  

Doelpubliek: jonge Brusselaars van 11-14 jaar (6e lager + 1e cyclus middelbaar). Kan worden aangepast aan een hogere leeftijdscategorie.

Auteur: BRC Bouw, in samenwerking met Actiris Bruxelles en Leefmilieu Brussel. Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Leefmilieu Brussel en Wallonië.

Overeenkomst voor spel "Waterbeheer" (.pdf)

5. Thermische aspecten van gebouwen

Illustration jeu thermique des bâtiments     Matériel jeu thermique des bâtiment     Matériel jeu thermique des bâtiment     Matériel jeu thermique des bâtiment     Matériel jeu thermique des bâtiment     Matériel jeu thermique des bâtiment

 • Participatief spel
 • Tweetalig spel
 • Vanaf 5 personen
 • Duur van het spel : 1 x 50 min
 • Regels inbegrepen

Doel: kennismaken met de 3 types van warmteoverdracht en informatie vergaren via experimenteel onderzoek, observatie en de meting van de thermische factoren van gebouwen.

Doelpubliek: Jonge Brusselaars van 11-14 jaar (6e lager + 1e cyclus middelbaar). Kan zich aanpassen aan een hogere leeftijdscategorie

AuteurBRC Bouw, in samenwerking met Actiris Bruxelles en Leefmilieu Brussel. Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Leefmilieu Brussel en Wallonië.

Overeenkomst voor spel "Thermische aspecten van gebouwen" (.pdf)

6. Gebouwen, een nieuwe bron van materialen

Illustration Les bâtiments, une nouvelle source de matériaux     Matériel jeu Les bâtiments une nouvelle source de matériaux     Matériel jeu Les bâtiments une nouvelle source de matériaux     Matériel jeu Les bâtiments une nouvelle source de matériaux

 • Participatief spel
 • Tweetalig spel
 • Vanaf 5 personen
 • Duur van het spel : 2 x 50 min
 • Regels inbegrepen

Doel: leren de ogen open te houden op weg naar school, op de school, in je wijk ... Om werken en gebouwen te ontdekken, vervolgens te spreken over de verschillende beroepen die ze vorm hebben gegeven. 

Doelpubliek: jonge Brusselaars van 11-14 jaar (6e lager + 1e cyclus middelbaar).
Kan worden aangepast aan een hogere leeftijdscategorie.

AuteurBRC Bouw, in samenwerking met Actiris Bruxelles en Leefmilieu Brussel. Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Leefmilieu Brussel en Wallonië.

Overeenkomst voor spel "Gebouwen, een nieuwe bron van materialen" (.pdf)

7. Vertel me over een materiaal

     Matériel jeu Raconte moi un matériau     Matériel jeu Raconte moi un matériau     Matériel jeu Raconte moi un matériau     Matériel jeu Raconte moi un matériau     Matériel jeu Raconte moi un matériau

 • Participatief spel
 • Tweetalig spel
 • Vanaf 5 personen
 • Duur van het spel: 1 x 50 min
 • Regels inbegrepen

Doel: dit spel heeft als doel jongeren het belang te tonen van de keuze van de bouwmaterialen en de verschillende criteria op basis waarvan die materialen kunnen worden gekozen.

Doelpubliek: jonge Brusselaars van 11-14 jaar (6e lager + 1e cyclus middelbaar).
Kan worden aangepast aan een hogere leeftijdscategorie.

AuteurBRC Bouw, in samenwerking met Actiris Bruxelles en Leefmilieu Brussel. Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Leefmilieu Brussel en Wallonië.

Overeenkomst voor spel "Vertel me over een materiaal" (.pdf)

8. Duurzaam bouwen

             

 • Tweetalig spel
 • Van 1 tot 3 spelers/teams
 • Tussen 15 en 20 min.
 • Spelregels inbegrepen

Doel: Het grote publiek sensibiliseren voor alle thema’s die betrekking hebben op het bouwen van een woning.

Regels: Elke speler beantwoordt een vraag in functie van het thema dat zal worden bepaald door het werpen van de dobbelsteen.  De andere spelers mogen de vraag ook beantwoorden en zo punten scoren.  De winnaar is degene met de meeste punten.

Doelgroep:  elk publiek vanaf 14 jaar

Auteur: Leefmilieu Brussel

Overeenkomst voor spel "Duurzaam bouwen" (.pdf)

9. Green Renovation

   

 • Tweetalig spel
 • Van 3 tot 6 spelers
 • Ongeveer 45 minuten
 • Spelregels inbegrepen

Doel: Een Brussels huis renoveren met de eisen van prioriteiten, lonen en onvoorziene omstandigheden.

Regels: Elke spelronde vertegenwoordigt een week. Het spel eindigt na afloop van 4 maanden (deze periode kan worden verminderd).
Het einde van elke maand wordt gekenmerkt door een loondag.  Het bedrag van het salaris hangt af van de werken die elke speler toestaat.

Op het einde van het spel tellen de spelers hun punten.  De speler met de hoogste score wordt als winnaar aangewezen. 

Doelgroep:  elk publiek vanaf 14 jaar

Auteur: CDR Construction

Overeenkomst voor spel "Green Renovation" (.pdf)

10. Actie Energie

  

 • Bordspel
 • Van 2 tot 6 spelers 
 • Spelregels inbegrepen

Doel: Zich al spelend de energiebegrippen eigen maken. Dankzij dit spel zullen de spelers leren wat de grootste energieverbruikers in een woning zijn en voorstellen krijgen voor oplossingen op kleine schaal om hun energie- en waterverbruik zoveel mogelijk te beperken.

Spelregels: Het bord stelt een appartement voor met drie kamers, een keuken, een badkamer en een wc. Die lokalen worden verwarmd, wat geïllustreerd wordt door de okerkleur. Ze worden met elkaar verbonden door een niet-verwarmde gang die in het blauw wordt voorgesteld. Tijdens het spel wandelen de spelers door het appartement en worden ze geconfronteerd met het energieverbruik dat zou kunnen worden vermeden. Ze moeten het verbruik verminderen met de middelen waarover ze beschikken. 

Doelgroep:  Voor iedereen

Auteur: Habitat et Rénovation

Spelregels (.pdf) 
Leenovereenkomst: Spel "Actie Energie" (.pdf)

Datum van de update: 16/05/2022