U bent hier

EnergiePack: snelle daling van het energieverbruik

In dit Brussels herenhuis van 700 m² ontvangt APAJ elke dag volwassenen die graag een basiskennis over de verschillende vormen van kleine verbouwingswerken onder de knie willen krijgen. Medio 2009 vroeg de vzw de steun van het EnergiePack om samen met Bruxeo een energiebesparingstraject te starten. De aanpak leidde tot plannen voor de renovatie van het gebouw, het aanleren van nieuwe consumptiegewoonten en het sensibiliseren van het personeel en de stagiairs. 

Diagnose om goed te investeren

De eigenaar van het gebouw en de directie van de vzw werken optimaal samen om energie te besparen. “We beslisten samen om een beroep te doen op het EnergiePack van Leefmilieu Brussel en we volgen samen het traject”, legt directeur Maryse Lechat uit. Uit de diagnose van het gebouw door een energiecoach van Bruxeo en Icedd bleek de noodzaak van investering én gedragsverandering. Daarom werden de twee benaderingen parallel uitgevoerd, met zowel renovatiewerken als een leuke quiz om de kennis van het team te vergroten of de onzekerheid te verminderen. “Het geschreven document en de begeleiding door deskundige medewerkers, die niemand met de vinger wezen, waren een echte trigger om in actie te komen. Het helpt om te plannen op de korte, middellange en lange termijn”, vervolgt de directeur.  

Geplande werken

“Ons doel is natuurlijk om een positieve impact te hebben op de klimaatverandering. Tegelijk stelt het EnergiePack ons ook in staat om economische doelstellingen te bereiken. Want we willen ook onze kosten verlagen”, zegt Maryse Lechat. De geplande vervanging van de verwarmingsketel zal ook de energiefactuur verlagen. “Tussen 2018 en 2019 is ons gasverbruik met 12 procent en ons elektriciteitsverbruik met 6 procent gedaald dankzij onze gedragswijzigingen en de aanpassingen aan de ramen. De plankenvloer van de zolderverdieping van het hoofdgebouw werd geïsoleerd en we plannen andere werken de komende jaren”, zegt Maryse Lechat. Er zijn bestekken in de maak om de stookketel te vervangen, het plat dak te isoleren en de lampen te vervangen. Elke offerte en prijsvoorstel gaat langs Bruxeo om te garanderen dat het aansluit op de realiteit van APAJ en daadwerkelijk leidt tot een lager verbruik.

De impact opvolgen

Om de al geboekte energiewinsten te meten, worden de meters maandelijks afgelezen. De cijfers worden opgenomen in een profiel in de monitoringdienst Energie ID. Deze objectieve indicatoren motiveren elke uitgevoerde actie en maken het mogelijk om de resultaten te vergelijken met andere gebouwen van dezelfde stijl en hetzelfde type gebruik. En deze energiecultuur verspreidt zich! Overtuigd door de activiteiten van Bruxeo hebben de docenten van APAJ de energiequiz opgenomen in het opleidingsprogramma van hun stagiairs, waardoor de impact van het EnergiePack nog iets groter wordt.

APAJ asbl - Haachtsesteenweg 146, 1030 Schaarbeek, begeleid door Bruxeo

Datum van de update: 20/05/2022