U bent hier

Hoe isolatiematerialen kiezen?

Doelstelling van de opleidingscyclus

De professionelen van de bouwsector informatie verstrekken over de thermische isolatiematerialen, zodat ze een oordeelkundige en duurzame keuze kunnen maken wat thermische, technische, milieu- en gezondheidsprestaties betreft.

Verworven vaardigheden

De opleiding behandelt, per toepassing, de verschillende thermische isolatiematerialen die beschikbaar zijn op de Belgische markt, met een gedetailleerde beschrijving van:

  • Hun samenstelling, vorm en verpakking;
  • Hun geschiktheid voor een gebruik als dak (plan of hellend), vloerplaat (grond of tussen verdiepingen,), muur (bovengronds of onder de grond);
  • De technische, milieu- en gezondheidsvoordelen en -nadelen;
  • De ecobalans ervan volgens verschillende bronnen.

Een bijzondere aandacht gaat naar het einde van de levensduur van het materiaal/product: welke bestemming krijgt het, onder welke omstandigheden?

Pedagogische aanpak

Tijdens de eerste dag van deze opleiding komen praktische oplossingen aan bod aan de hand van concrete gevallen, feedback en terreinervaringen, terwijl voor de tweede dag een praktische oefening voorzien is.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Programma

Download het programma (.pdf)

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: dinsdag 28 mei en 4 juni 2019
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 26 april 2019
De kandidaten ontvangen op vrijdag 03 mei 2019 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.
Datum van de update: 11/04/2019