U bent hier

Het Pact van de Burgemeesters

Op 10 februari 2009 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Pact van de Burgemeesters ondertekend, over de reductie van de CO2-emissies. Vandaag hebben ruim 630 Europese steden zich aangesloten bij dit pact (een initiatief van de Directoraat Transport en Energie de Europese Commissie).

Steden of Regio’s die zich aansluiten bij het Pact van de Burgemeesters verbinden zich ertoe het beter te doen dan de Europese doelstellingen voor vermindering van de broeikasgasuitstoot.
Concreet betekent dit dat ze zich ertoe verbinden een actieplan voor duurzame energie aan te nemen vóór eind 2009, en de vorderingen ervan te beoordelen om de twee jaar.

De Europese Commissie steunt dit initiatief en heeft een structuur voor technische en promotionele ondersteuning opgezet, die ze ook financiert.

Aan het Pact van de Burgemeesters zijn de volgende voordelen verbonden:

  • politieke en publieke zichtbaarheid, waarbij het imago van het Gewest wordt versterkt, met name door een netwerk voor uitwisseling van ervaringen en informatie op poten te zetten;
  • gemakkelijkere toegang tot Europese cofinancieringen, met name via de Europese Investeringsbank.

De toepassing van het Pact van de Burgemeesters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vereist niet alleen dat een ambitieus actieplan wordt aangenomen, maar ook dat een monitoringmethode voor de ecologische voetafdruk wordt ingevoerd.

Door zich aan te sluiten bij het Pact van de Burgemeesters vervoegt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het peloton van de meest ambitieuze stadsgewesten op het vlak van de strijd tegen de klimaatverandering.

Datum van de update: 21/12/2020
Documenten: