U bent hier

FCRBE - Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe

Context

In Noordwest-Europa wordt slechts 1% van de bouwmaterialen na het eerste  gebruik ervan hergebruikt. Hoewel heel wat bouwelementen technisch herbruikbaar zijn, worden ze uiteindelijk gerecycleerd via verbrijzeling of omsmelting of worden ze vernietigd. De milieu-impact hiervan is groot en er gaat heel wat economische waarde verloren.

Doelstelling

Het Interreg NWE-project « Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe » (FCRBE) stelt zich als doel de hoeveelheid hergebruikte bouwelementen in Noordwest-Europa tegen 2032 met meer dan 50 % te verhogen.

Leefmilieu Brussel ondersteunt, met name in de bouwsector, de transitie naar een circulaire economie en neemt daarom deel aan dit project.

Het project richt zich op verschillende uitdagingen: de zichtbaarheid van de actoren in de hergebruiksector, de toepassing in grote bouwprojecten, het ontmantelen van elementen voor hergebruik aanmoedigen, de integratie ervan in de huidige bouwpraktijk, ...

Om op al die uitdagingen een gepast antwoord te bieden, zet het project een internationaal partnership op van gespecialiseerde instellingen, sectorfederaties, onderzoekscentra, architectuurscholen en overheidsbesturen. Het project spitst zich voornamelijk toe op de noordelijke helft van Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Luxemburg en Ierland.

Binnen de voorafgaande projectfase van 3 jaar werden verschillende tools ontwikkeld om het hergebruikpotentieel van materialen te helpen identificeren en hun integratie in bouwprojecten te vergemakkelijken. Ook werd een actieplan voor hergebruik ontwikkeld, evenals verschillende publicaties hierrond.

Het project loopt door tot eind 2023 met de ambitie om nog een mijlpaal verder te gaan door een methode te ontwikkelen voor het definiëren van hergebruiksdoelstellingen voor bouwprojecten en de scope van de beoogde doelgroepen te vergroten.

Datum van de update: 08/03/2022