U bent hier

Infinite Solutions, innoverende oplossingen om energiebesparende maatregelen te financieren

Project afgesloten 

 

Context

Leefmilieu Brussel neemt samen met tien andere Europese steden deel aan het Europese project INFINITE Solutions (INnovative FINancIng for Local SusTainable Energy Solutions).
Dit project wordt uitgevoerd onder leiding van Energy Cities, een Europese vereniging van plaatselijke overheden die bezig zijn met de energie van de toekomst.

Doelstelling

Het project streeft ernaar doeltreffend energiegebruik te promoten door technische en financiële expertise te ontwikkelen. Het idee is om innoverende financieringsmogelijkheden te implementeren ter vervanging van de huidige subsidies.

Werkplanning

Sinds maart 2014 en tot februari 2017 gaan de projectpartners coachingacties voeren zodat de plaatselijke teams hun expertise zouden ontwikkelen in de toepassing van twee innoverende financieringsmogelijkheden die al werden getest in het Duitse Stuttgart en in het Nederlandse Delft.

Leefmilieu Brussel leidt het project rond de implementatie van een hernieuwbaar krediet (“revolving credit”) aan verlaagd tarief dat energiebesparende werken in de residentiële sector zal financieren.

Concreet:

  • Naar het voorbeeld van de stad Delft, zal Leefmilieu Brussel de Brusselse groene lening verbeteren en samenwerken met de steden Frederikshavn (DK), Riga (LV), Parma (IT) en Bordeaux (FR) om een hernieuwbaar krediet te implementeren dat verbonden is met het systeem van leningen aan verlaagd tarief voor werken die resulteren in energiebesparingen.
  • Het project voorziet de implementatie van een “Business Model” en het opstellen van een gebruiksaanwijzing om dit model te reproduceren in andere Europese steden.
  • Er zal een communicatiestrategie worden ontwikkeld om de Brusselse groene lening te promoten.
  • Ten slotte zal een nieuwe versie van de Brusselse groene lening worden gelanceerd.
Datum van de update: 29/10/2020

Contact: