U bent hier

Internationale verbintenissen

Een grote inspanning is vereist als we de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer willen stabiliseren. Iedereen moet hieraan zijn steentje bijdragen – zowel staten in hun geheel als individuele burgers.

De internationale gemeenschap neemt de uitdaging aan via de Kaderovereenkomst van de Verenigde Naties over Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto. Dit laatste omvat cijfermatige doelstellingen voor vermindering van de broeikasgasuitstoot voor de geïndustrialiseerde landen, die vanuit hun verleden verantwoordelijk zijn voor de huidige verandering.

Tot een tijdje geleden was de uitstoot van CO2 het grootst in de Verenigde Staten. Vandaag bekleedt de VS nog de tweede plaats, na China. De Europese Unie heeft een aandeel van 15% in de wereldwijde uitstoot.

Datum van de update: 16/06/2020