U bent hier

De energiebalans van het Gewest

Elk jaar stelt Leefmilieu Brussel een energiebalans op van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gebaseerd op het principe van een boekhoudkundige balans verstrekt deze alle gegevens met betrekking tot de energie voor het ganse gewestelijke grondgebied.

De energiebalans is in vele opzichten belangrijk want:

  • ze voedt de berekening van de gewestelijke inventaris van broeikasgasemissies en luchtverontreinigende stoffen;
  • ze maakt het mogelijk om de impact van het energiebeleid van het Gewest te evalueren;
  • ze maakt het mogelijk om aan de Europese en internationale rapporteringsvereisten te voldoen.

Welke gegevens vindt men terug in een energiebalans?

De balans verstrekt gegevens over de energiehoeveelheden die gedurende een jaar door de verschillende activiteitensectoren op het gewestelijk grondgebied worden geïmporteerd, geëxporteerd, geproduceerd, verwerkt en verbruikt.

De tijdreeks die teruggaat tot 1990 wordt elk jaar aangevuld met een nieuwe gevalideerde jaarbalans. Het laatste beschikbare jaar is momenteel n-2 tegenover het lopende jaar n an de publicatie van de nieuwe balans.

De conclusies van de energiebalans 2019

De gebouwen sector, eerste energieverbruiker in het BHG

In 2019 bedraagt het finaal energieverbruik in totaal 18 891 GWh.

De voornaamste energieverbruikende sector in Brussel is tertiaire die bijna 37 % van het verbruik vertegenwoordigt, onmiddellijk gevolgd door de huisvesting (36 %) een het transport (21 %).

Het is dus in de gebouwen dat maatregelen met betrekking tot energieprestaties en het rationeel gebruik van energie prioritair moeten worden toegepast.

Een energieafhankelijk Gewest

Als stadgewest is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erg afhankelijk van andere grondgebieden voor zijn energiebevoorrading : van de 21 299 van de totale energiebevoorrading van het Gewest wordt bijna 18 804 GWh geïmporteerd (bijna 90 %).

De belangrijkste energiebron in het BHG in termen van eindverbruik is aardgas, die 44 % vertegenwoordigt van het finaal energieverbruik in 2019. Deze is gevolgd door elektriciteit (28 %), brandstof (20 %) en stookolie (5 %).

De productie van hernieuwbare energie

Sinds een tiental jaar stijgt de energieproductie afkomstig van hernieuwbare bronnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar deze blijft beperkt omwille van het klein potentieel in een stadscontext en de nabijheid van de luchthaven (uitsluitingszone voor de installatie van windturbines).

Netto hernieuwbare productie bronnen in 2019 bedraagt 216 GWh elektriciteit en 70 GWh warmte.

Datum van de update: 18/10/2021