U bent hier

De energiebalans van het Gewest

Elk jaar stelt Leefmilieu Brussel een energiebalans op van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gebaseerd op het principe van een boekhoudkundige balans verstrekt deze alle gegevens met betrekking tot de energie voor het ganse gewestelijke grondgebied.

De energiebalans is in vele opzichten belangrijk want :

  • ze voedt de berekening van de gewestelijke inventaris van broeikasgasemissies en luchtverontreinigende stoffen
  • ze maakt het mogelijk om de impact van het energiebeleid van het Gewest te evalueren ;
  • ze maakt het mogelijk om aan de Europese en internationale rapporteringsvereisten te voldoen.

Welke gegevens vindt men terug in een energiebalans ?

De balans verstrekt gegevens over de energiehoeveelheden die gedurende een jaar door de verschillende activiteitensectoren op het gewestelijk grondgebied worden geïmporteerd, geëxporteerd, geproduceerd, verwerkt en verbruikt.

De tijdreeks die teruggaat tot 1990 wordt elk jaar aangevuld met een nieuwe gevalideerde jaarbalans. Het laatste beschikbare jaar is momenteel n-2 tegenover het lopende jaar n an de publicatie van de nieuwe balans.

De conclusies van de energiebalans 2018

De gebouwen, eerste energieverbruikers in het BHG

In 2018 bedraagt het finaal energieverbruik in totaal 19 740 GWh.

De voornaamste energieverbruikende sector in Brussel is de huisvesting die bijna 37 % van het verbruik vertegenwoordigt, onmiddellijk gevolgd door de tertiaire sector (35 %) een het transport (21 %). Het is dus in de residentiële en tertiaire sector dat maatregelen met betrekking tot het rationeel gebruik van energie prioritair moeten worden toegepast

Een energieafhankelijk Gewest

Als stadgewest is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erg afhankelijk van andere grondgebieden voor zijn energiebevoorrading : van de 21 760 GWh van de totale energiebevoorrading van het Gewest wordt bijna 90% geïmporteerd.

De belangrijkste energiebron in het BHG in termen van eindverbruik is aardgas, dat 43 %. vertegenwoordigt van het finaal energieverbruik in 2018. Deze wordt gevolgd door elektriciteit (26 %), brandstof (21 %) en stookolie (6 %).

De productie van hernieuwbare energie

Sinds een tiental jaar stijgt de energieproductie afkomstig van hernieuwbare bronnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar deze blijft beperkt omwille van het klein potentieel in een stadscontext (moeilijke geothermie, onmogelijke waterkracht) en de nabijheid van de luchthaven (uitsluitingszone voor de installatie van windturbines). De lokale netto-productie afkomstig van hernieuwbare bronnen in 181 GWh elektriciteit en 86 GWh warmte.

Datum van de update: 08/04/2021