U bent hier

De energiebalans van het Gewest

Elk jaar stelt Leefmilieu Brussel een energiebalans op van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Gebaseerd op het principe van een boekhoudkundige balans verstrekt deze alle gegevens met betrekking tot de energie voor het ganse gewestelijke grondgebied.

De energiebalans is in vele opzichten belangrijk want :

  • het  voedt de berekening van de gewestelijke inventaris van broeikasgasemissies en luchtverontreinigende stoffen ;
  • het  maakt het mogelijk om de impact van het energiebeleid van het Gewest te evalueren ;
  • het maakt het mogelijk om aan de Europese en internationale rapporteringsvereisten te voldoen.

Welke gegevens vindt men in een energiebalans?

De balans verstrekt gegevens over de energiehoeveelheden die elk jaar door de verschillende activiteitensectoren op het gewestelijk grondgebied worden geïmporteerd, geëxporteerd, geproduceerd, verwerkt en verbruikt.

De tijdreeks die teruggaat tot 1990 wordt elk jaar bijgewerkt en aangevuld met een nieuwe gevalideerde jaarbalans. Het laatste beschikbare jaar is momenteel n-2 tegenover het lopende jaar n van de publicatie van de nieuwe balans.

De conclusies van de energiebalans 2019

De gebouwen, eerste energieverbruiker in het BHG

In 2020 bedraagt het finaal energieverbruik in totaal 17 625 GWh.

De voornaamste energieverbruikende sector in Brussel is de residentiële sector die bijna 38 % van het verbruik vertegenwoordigt, onmiddellijk gevolgd door de tertiaire sector (36 %) een het vervoer (21 %). Het is dus in de gebouwen dat maatregelen met betrekking tot energieprestaties en het rationeel gebruik van energie prioritair moeten worden toegepast

Een energieafhankelijk Gewest

grondgebieden voor zijn energiebevoorrading : van de 20 611 van de totale energiebevoorrading van het Gewest wordt bijna 17 524 GWh geïmporteerd (bijna 85 %).

De belangrijkste energiebron in het BHG in termen van eindverbruik is aardgas, die 45 % vertegenwoordigt van het finaal energieverbruik in 2020. Deze is gevolgd door elektriciteit (28 %), brandstof (20 %) en stookolie (5 %).

De productie van hernieuwbare energie

Sinds een tiental jaar stijgt de energieproductie afkomstig van hernieuwbare bronnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar deze blijft beperkt omwille van het klein potentieel in een stadscontext en de nabijheid van de luchthaven (uitsluitingszone voor de installatie van windturbines).

Netto hernieuwbare productie bronnen in 2020 bedraagt 231 GWh elektriciteit en 20 GWh warmte.

Datum van de update: 16/08/2022