U bent hier

Sortering en opslag van bouwafval op de werf

Een werf genereert veel afval. Alvorens dit afval af te voeren, dient u het te sorteren en zodanig op te slaan dat het geen hinder voor het milieu of de omwonenden vormt.

Uw verplichtingen op het moment dat het afval van de werf verwijderd wordt (inzameling, vervoer, traceerbaarheid), worden in de volgende link gedetailleerd.

 

 • Sla de afvalstoffen op in een of meerdere, duidelijk afgebakende opslagzones op de werf. Kies de locatie van deze opslagzones uit in functie van hun veiligheid, vlotte toegankelijkheid en evacuatie.
 • Wat de opslag van gevaarlijke afvalstoffen betreft, moet u duidelijk het type afval aangeven dat opgeslagen wordt op elke container, andere houder of nabij elke opslagzone.
 • Om het te kunnen recycleren, scheidt u het puin van de andere afvalstoffen.
 • Om de verontreiniging van bodem en grondwater te voorkomen (bv. het lekken van gevaarlijke afvalstoffen op onbedekte grond), rust u de zones voor de opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen uit met opvangbak(ken). 

  De minimale capaciteit van de opvangbak(ken) stemt overeen met de grootste van de volgende twee waarden: 

  • de capaciteit van de grootste houder voor de opslag van afval, vermeerderd met 25 % van de totale capaciteit van de andere houders die op de opvangbak geplaatst werden;
  • de helft van de totale capaciteit van de houders die op de opvangbak geplaatst zijn.
 • Voorzie absorberende materialen zoals zaagsel of houtspaanders nabij de opslagzones van gevaarlijke afvalstoffen om elke accidentele verspreiding op te ruimen. Mocht een dergelijke verspreiding zich daadwerkelijk voordoen, dan moeten de materialen die gebruikt werden om alles op te ruimen, zelf eveneens als gevaarlijke afvalstoffen behandeld worden.
 • Bescherm de opslagzones tegen wind en regen.
 • Tref alle maatregelen om het sluikstorten van afval op en in de buurt van de werf te voorkomen.

Als uw werf onderworpen is aan een voorafgaande toelating, gelden er voor u bijkomende verplichtingen qua afvalsortering:

 • Sorteer de volgende afvalfracties meteen op de werf:
  • PMD;
  • Papier en droog en proper karton;
  • Afval van wit en gekleurd verpakkingsglas;
  • Plantaardig afval;
  • Gevaarlijk afval;
  • Afval onderworpen aan een terugnameverplichting zoals afgedankte elektrische en elektronische apparaten, batterijen, ...
Datum van de update: 09/05/2022