U bent hier

Asbestinventaris, afbraakinventaris, selectieve afbraak

Alvorens te beginnen afbreken of verbouwen, raden we u aan om de gevaarlijke stoffen, die in het gebouw aanwezig zijn,  te inventariseren teneinde de verwijdering ervan te kunnen plannen vóór de start van de werken, kwestie van een verontreiniging van de afvalstoffen met gevaarlijke producten te kunnen voorkomen.

Er bestaan specifieke wettelijke verplichtingen wat de asbesthoudende materialen betreft.

Afbraakinventaris en selectieve afbraak

Sommige afvalstoffen die door uw werf geproduceerd worden, kunnen gerecycleerd of hergebruikt worden. Ze mogen dus niet verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen.

De constructies en technische installaties waarop uw werken betrekking hebben, kunnen echter gevaarlijke stoffen bevatten. Informeer u daarom over de contaminanten die het vaakst op werven aangetroffen worden door de volgende pagina te raadplegen.

Om u te helpen bij het oplijsten van de afvalstoffen die gerecycleerd kunnen worden, kunt u een afbraakinventaris opmaken van de door de werken betroffen zone.

Asbestinventaris

U bent wettelijk verplicht om de werf van alle aanwezige asbest te ontdoen vóór aanvang van de werken. Door alle asbesthoudende materialen van de werf te verwijderen voordat de werken aangevat worden, vermijdt u dat er asbestvezels in de lucht verspreid worden en dat er materialen verontreinigd raken, die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden, zoals puin.

  • Som de (mogelijk) asbesthoudende materialen op aan de hand van een asbestinventaris. Voor alle afbraak- of verbouwingswerven met een bruto oppervlakte van meer dan 500 m2 aan gebouwen, kunstwerken of leidingen die van vóór 1 oktober 1998 dateren, geldt de opstelling van een conforme inventaris als verplicht. Deze dient dan bij de voorafgaande werfaangifte gevoegd te worden, die bij de gemeente ingediend moet worden.
  • Laat deze asbesthoudende materialen vóór de start van de werkzaamheden van asbest ontdoen of inkapselen. Dergelijke verwijderingswerken mogen noch de mensen, noch het milieu besmetten. In tal van gevallen dienen ze ook het voorwerp uit te maken van een voorafgaande vergunning. Raadpleeg onze pagina's over asbest om kennis te nemen van uw verplichtingen ter zake.  
Datum van de update: 09/05/2022

Wetgeving: 

Contact: 

Voor alle informatie over asbesthoudende materialen, een toekomstige asbestverwijderingswerkzaamheden of voor lopende dossiers met betrekking tot de aanvragen voor asbestverwijderingen:

Infodienst 02 775 75 75

Afdeling Vergunningen en Partnerschappen: per e-mail