U bent hier

Wat is een voorbeeldgebouw?

Wat is een voorbeeldgebouw?

Een voorbeeldgebouw is een gebouw dat voldoet aan een aantal criteria:

  • Energie: Het energieconcept moet gericht zijn op de minimalisering van de primaire energiebehoeften en een minimaal gebruik van conventionele energiebronnen (olie, gas, elektriciteit). Het concept streeft naar een zero-emissiegebouw (geen CO2-uitstoot).
  • Ecoconstructie: In het concept worden maatregelen genomen die de impact van het gebouw op de mens en het milieu beperken inzake waterbeheer, comfort en gezondheid, afvalbeheer, materialen, enz.
  • Rendabiliteit en reproduceerbaarheid: De projecten combineren bestaande technieken én vernieuwende oplossingen. De combinatie hiervan is een ambitieus project dat technisch en financieel toegankelijk blijft voor de Brusselse markt.
  • Architecturale kwaliteit en zichtbaarheid: De zichtbaarheid van het project, de inplanting in de openbare ruimte én de architecturale kwaliteit (met aandacht voor wooncomfort, esthetiek en doordacht gebruik van materialen) worden eveneens geëvalueerd.

Wat is de doelgroep van de projectoproepen?

De projectoproep richt zich tot alle bouwheren die bouwen of renoveren in Brussel: particulieren, publieke instellingen, parastatalen, privéondernemingen (bouwpromotors, bedrijven, vzw’s, enz.). De gebouwen die in aanmerking komen voor de projectoproep moeten in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest gelegen zijn en één van de volgende gebruiksbestemmingen hebben:

  • eengezinswoning
  • collectieve woning
  • collectieve voorzieningen (school, ziekenhuis, kinderdagverblijf, jeugdhuis, sportzaal, …)
  • kantoor, commerciële of industriële inrichting

Het kan gaan om een nieuwbouw, een heropbouw, een renovatie, een uitbreiding of een combinatie hiervan. Aangezien alle bestemmingen mogelijk zijn, komen kleine (circa 120 m²) tot grote bouwprojecten (circa 10.000 m² of zelfs meer) in aanmerking.

 

Datum van de update: 28/09/2020