U bent hier

Voor energieadviseurs (professionnels)

Meer info : info@homegrade.brussels

Maquette van een typisch Brussels huis 

Deze maquette laat toe om diverse aspecten van rationeel energiegebruik op een concrete manier te benaderen.

De maquette is beschikbaar bij Leefmilieu Brussel en kan gebruikt worden tijdens bewustmakingsactiviteiten of tijdens evenementen.

Isolatiemodules

Deze vier concrete demonstratiemodules illustreren diverse situaties : dakisolatie in een schuin dak, dakisolatie voor een plat dak met aansluiting aan de voorgevel, binnenmuurisolatie en soorten raamkozijnen. Deze 4 modules zijn beschikbaar bij Leefmilieu Brussel en kunnen gebruikt worden tijdens bewustmakingsactiviteiten of tijdens evenementen.

De berekening van de rendabiliteit van werken die energiebesparingen mogelijk maken

Deze rekenmodule, in de vorm van een Excelbestand, is een hulpmiddel bij de begeleiding van Brusselse gezinnen door de adviseurs van Homegrade.

Dit hulpmiddel geeft “theoretische” basisinformatie over de kosten en het investeringsrendement van verschillende energiebesparende werken voor woningen en het typische verbruik in het Brussels Gewest. Werkelijke verbruikscijfers en prijzen kunnen ook worden gegeven voor een meer nauwkeurige raming. De berekening maakt het zo mogelijk een raming te maken van een financieel investeringsplan dat rekening houdt met bepaalde eigenschappen van het gezin, maar niet de plaats kan innemen van een complete audit van de woning (het specifieke karakter van een woning kan de perceptie van de uit te voeren werken aanzienlijk wijzigen).

Het juridisch vademecum

Een algemeen hulpmiddel bij de juridische begeleiding van gezinnen die hun woning renoveren

Het juridisch vademecum van Homegrade  verzamelt vragen en antwoorden over juridische aspecten in de begeleiding van Brusselse gezinnen die hun woning renoveren of wensen te renoveren. Het werd speciaal ontwikkeld om de adviseurs van Homegrade te helpen, maar kan ook nuttig zijn voor adviseurs in de renovatiesector bij hun zoektocht naar basisinformatie over deze kwestie. Het werd enkel en alleen ontwikkeld om als algemeen hulpmiddel te dienen bij advies aan particulieren.

Het vademecum geeft basisinformatie over verschillende vragen die opduiken bij de uitvoering van werken, hoofdzakelijk i.v.m. energiebesparingen, door privépersonen, zowel huurders als verhuurders. Deze vragen worden benaderd vanuit de invalshoek van contractuele verhoudingen bij huurcontracten en van aannemers die belast zijn met dergelijke werken of van een mede-eigendom.

Datum van de update: 28/09/2020