U bent hier

Welzijn, comfort & gezondheid

We verwachten van een duurzaam gebouw dat het oog heeft voor het welzijn van de gebruikers. Het comfort en de gezondheid vrijwaren is een heel belangrijke doelstelling voor het ontwerp. Deze doelstelling moet vanaf het begin in het proces geïntegreerd worden en vormt een leidraad voor de verschillende fases van de planning, de bouw en de ingebruikname van het gebouw.

Daartoe moeten minstens de geldende normen in acht genomen worden om de gezondheid en het comfort van de bewoners te verzekeren.

 • Vermijd/verwijder alle schadelijke en verboden materiaal (bijvoorbeeld asbest).
 • Leef de ventilatienormen na
 • Leef de thermische reglementering na
 • Leef de akoestische normen na
 • Leef de normen na voor kunstverlichting (NBN) en natuurlijk licht (bv. GSV). RRU).

Pas de volgende aanpak toe:

Implementeer passieve maatregelen om het comfort en een optimale hygiëne van de ruimtes te verzekeren

 • Als er contact is met de binnenomgeving, kies dan voor materialen die een minimale impact hebben op de gezondheid van de bewoners.
 • Pas bioklimatologische strategieën toe: isolatie, luchtdichtheid, goed georiënteerde ramen die voor gratis zonne-energie als verwarming zorgen, zonnewering, afkoeling via natuurlijke ventilatie …
 • Zorg voor architecturale voorzieningen waarmee akoestische problemen deels opgelost kunnen worden.
 • Optimaliseer de natuurlijke verlichting via een gepast architecturaal ontwerp.

Kies en ontwerp technische uitrusting om het comfort en het gezondheidsniveau van de ruimtes te optimaliseren

 • Kies en ontwerp een ventilatiesysteem dat voor een goede luchtkwaliteit zorgt in de lokalen (vochtigheid, diverse stofdeeltjes …)
 • Kies en ontwerp verwarmingsuitrusting en eventueel koeluitrusting die het thermisch comfort in de lokalen verzekeren
 • Kies en ontwerp technische uitrusting die het akoestisch comfort verzekert
 • Optimaliseer de kunstmatige verlichting en het beheer ervan
 • Ontwerp de elektrische installaties zo dat elektromagnetische verontreiniging wordt vermeden.

U vindt in de Gids Duurzame Gebouwen een reeks fiches rond volgende thema's :

 

 

Welzijn, comfort en gezondheid in duurzame gebouwen

Architecturale en technische oplossingen toepassen die niet schadelijk zijn voor de gezondheid en het comfort van de gebruikers garanderen op een manier die de milieu-impact van het gebouw beperkt

 

Het akoestisch comfort verzekeren

De productie en overbrenging van geluid beperken om het akoestisch comfort van de bewoners van elk gebouw te verzekeren

 

Het thermisch comfort verzekeren

Voldoen aan de behoeften van de bewoners of gebruikers en tegelijk het energieverbruik minimaal houden

 

Zorgen voor visueel comfort dankzij natuurlijk licht

Het gebruik van natuurlijk licht optimaliseren om het visuele comfort te verzekeren en het energieverbruik te beperken

 

Vermijden van polluenten in het gebouw

Materialen en uitrustingen kiezen om luchtvervuiling binnen het gebouw tegen te gaan

 

Het ademcomfort verzekeren

De luchtkwaliteit verzekeren via verversing en eventuele controle van de kenmerken ervan

 

Elektromagnetische verontreiniging tegengaan

Oplossingen om de elektromagnetische verontreiniging in gebouwen te beperken

 

 
 

 

Datum van de update: 11/05/2021