U bent hier

Water (professionnels)

De professionals uit de bouwsector en de sector van de stedenbouw worden vandaag geconfronteerd met allerlei nieuwe praktijken die ingang vinden, of ze nu betrokken zijn bij het ontwerp van een bouwproject of de aanleg van een weg, een openbare ruimte, een tuin, ... 

Wat het duurzaam waterbeheer betreft, is een van de hoofddoelstellingen van het Waterbeheerplan 2016-2021 het inperken van de effecten van de ondoordringbaarheid en het aanmoedigen van compenserende technieken om het regenwater in het stedelijke landschap te integreren.

Om die doelstelling te verwezenlijken en de professionals de kans te geven antwoorden te vinden op hun vragen over de manieren waarop dat mogelijk is, bestaan er begeleidende maatregelen via:

Datum van de update: 28/09/2020