U bent hier

Oxidatie

Chemische oxidatie van verontreinigingen

Het is mogelijk een verontreinigde bodem te saneren met chemische stoffen die een oxidatiereactie opwekken als ze in contact komen met de verontreinigingen. Hoe gebruikt u dit procedé en wat zijn de voor- en nadelen?

Wat gebeurt er?

Als de verontreinigde grond is afgebakend, injecteert u oxiderende producten (meestal waterstofperoxide, soms ook permanganaat of peroxidesulfaat) om een chemische oxidatie op gang te brengen. Deze stoffen zorgen voor een snelle afbraak, door oxidatie, van de verontreinigingen waarmee ze in contact komen.

Wanneer gebruikt u deze methode?

Het grootste probleem bij de toepassing van deze methode bestaat erin dat u de waterige oplossing met het oxidatiemiddel op een uniforme en homogene manier moet aanbrengen in de volledige bodemlaag. Gebruik dus chemische oxidering voor de behandeling van duidelijk afgebakende verontreinigingskernen met hoge verontreinigingsconcentraties en een eerder beperkt volume.

Datum van de update: 28/09/2020