U bent hier

Venting

Het wegpompen van de lucht uit de bodem in de onverzadigde zone

Deze methode is het best bekend onder de naam ‘venting’ of ‘Soil Vapor Extraction’. Het gaat om het wegpompen van de lucht uit de bodem. Ze is geschikt voor terreinen die verontreinigd zijn met vluchtige stoffen zoals benzeen of koolwaterstoffen. U kunt ze alleen toepassen op de onverzadigde zone in de bodem.

Wat gebeurt er?

Is uw terrein verontreinigd met vluchtige stoffen? Kies dan voor ‘venting’. Deze techniek maakt gebruik van luchtextractiefilters die verticaal of horizontaal worden aangebracht in de onverzadigde bodemlagen. De lucht wordt door deze filters weggezogen en de weggezogen gassen stromen door een zuiveringsinstallatie – bijvoorbeeld een koolstof- of een biofilter – voor ze worden uitgestoten in de omgevingslucht. Deze techniek vormt een alternatieve oplossing voor het afgraven als de bodem voldoende doordringbaar is en de verontreiniging uit vluchtige stoffen bestaat.

Twee thermische varianten

Twee varianten van ‘venting’ vertrekken van hetzelfde concept, maar mikken op een groter effect bij het wegzuigen van de vervuilende stoffen. Het principe? De bodemtemperatuur in de verontreinigde zone opvoeren.

  • Thermische ‘venting’ door luchtinjectie: deze methode stuwt verwarmde lucht in de bodem. De ondergrondse installatie bestaat dus uit extractie- en injectiefilters.
  • Elektrothermische ‘venting’: deze techniek installeert elektroden in de bodem. Het Joule-effect zorgt ervoor dat de bodem wordt opgewarmd door elektrische wisselstromen tussen de elektroden.

Voordelen van thermische ‘venting’

Thermische ‘venting’ heeft als groot voordeel dat het principe van extractie van lucht uit de bodem ook bruikbaar is voor halfvluchtige stoffen. Bovendien kan men er ook lagere verontreinigingsconcentraties mee bereiken dan met klassieke ’venting’. Het systeem beperkt ook de duur van de behandeling. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de tijdswinst de meerkost van thermische ‘venting’ compenseert.

Datum van de update: 28/09/2020