U bent hier

Ex-situ off site

Deze saneringsmethode vertrekt altijd van dezelfde aanpak: de verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een geschikt behandelingscentrum of gecontroleerd gestort. Het gaat hier bijna om klassieke werken van civiele bouwkunde. De behandeling van verontreinigde grond vraagt om bijzondere beschermingsmaatregelen.

Welk verwijderingscircuit?

Als verontreinigde grond wordt afgegraven, zit u meteen met de vraag: ‘waar gaat men ermee naartoe?’ Het ideale verwijderingscircuit loopt natuurlijk via een erkend behandelingscentrum. De keuze van een biologische, thermische of fysisch-chemische behandeling van de verontreinigde stoffen, hangt dan af van de aard van de verontreiniging en van de bodem. Kies alleen voor storten als laatste redmiddel, als geen enkel erkend centrum in staat is om de bodem te behandelen.

Werfkenmerken

Op het eerste gezicht lijkt het afgraven en wegvoeren van de grond op klassieke grondwerken. Toch vragen deze handelingen om een speciale aanpak zodat u de risico’s op verspreiding van de verontreinigende stoffen beperkt:

  • Een studiebureau erkend inzake bodemverontreiniging, volgt de werken op;
  • De verschillende materiaalstromen worden gescheiden weggevoerd: verontreinigde en niet-verontreinigde grond, afval, wegbedekking, …
  • Neem controlemonsters van de bodem en de wanden van de afgegraven zone om te bevestigen dat de verontreinigde grond volledig wordt afgevoerd;
  • Laat de herkomst en de kwaliteit van de aanvulgrond onderzoeken;
  • Neem voorzorgen zodat u de verspreiding van de uitgegraven verontreinigde grond beperkt. Overweeg het gebruik van afdekzeilen, vermijd contact met stromend of regenwater, installeer een wasstation voor de wielen van de vrachtwagens die het vervuilde terrein afrijden, besproei de bodem bij droog weer zodat u het wegwaaien van verontreinigde stofdeeltjes tegengaat;

Verplichte beschrijving

U moet in het saneringsvoorstel een gedetailleerde beschrijving aan het Leefmilieu Brussel voorleggen van de geplande graafwerken en van de bijzondere maatregelen die u neemt tijdens de saneringswerken .

Voordelen van de methode

De ex-situ methode ‘off site’ kunt u gewoonlijk eenvoudig en snel uitvoeren. Ze is bovendien geschikt voor elk type verontreiniging en beperkt zich tot het onverzadigde deel van de bodem. Als de verontreiniging de grondwaterspiegel heeft bereikt, met andere woorden de verzadigde zone, dan moet u de ‘in-situ’ methode toepassen. Enige schaduwzijde: de hoge kostprijs van deze saneringen de ontoegankelijkheid van de site. De werf kan de toegang tot het bedrijf bemoeilijken en/of de voortzetting van de productie belemmeren.

Datum van de update: 28/09/2020