U bent hier

Wat zijn de verschillende behandelingstechnieken?

Afhankelijk van de kenmerken van uw terrein, de activiteiten die u er uitoefent, de aard van de risico's, zal uw studiebureau een behandelingsvoorstel formuleren en dit ter goedkeuring voorleggen aan Leefmilieu Brussel, tenzij het een minieme behandeling of behandeling van beperkte duur betreft. In dit laatste geval mag de deskundige de werken rechtstreeks superviseren zonder de goedkeuring van enig voorstel door Leefmilieu Brussel. Welke methodes bestaan er en hoe kiest men de beste?

De keuze van uw voorkeurmethode vertrekt van diverse criteria, zoals prijs, duur van de werken, te halen normen, technische haalbaarheid op basis van proeven in het laboratorium en op uw terrein, impact op mens en milieu, risicovermindering en milieurendement. Het gaat erom een oplossing voor te stellen die een verhouding optimaliseert tussen milieuwinst en een vermindering van risico’s en kosten.

Men onderscheidt : de technieken van de behandeling van de uitgegraven gronden « ex situ » genaamd (via ontruiming naar een behandelingscentrum/ erkende stortplaats of door behandeling op de site zelf, op de oppervlakte), en de technieken van bodemsanering ter plaatse, dit wil zeggen niet uitgegraafd, “in situ” genaamd (bijvoorbeeld extractie van de lucht geladen met vluchtige vervuilde stoffen uit de bodem, oppompen van het vervuild grondwater, injectie van de producten die de vervuilde stoffen chemisch of biologisch verminderen, etc.).

Welke techniek past best bij uw situatie? Welke sluit best aan bij de structuur van uw terrein en de milieudoelstellingen die u moet halen? Lees er alles over in deze rubriek.

Datum van de update: 28/09/2020