U bent hier

Bestaan er financiële steunmaatregelen?

De mogelijkheid om financiële steun te bekomen, berust steeds op het principe van de vervuiler betaalt. De persoon die een verontreiniging veroorzaakt, zal zodoende alle onderzoeks- en saneringskosten voor zijn rekening moeten nemen, zonder dat hij aanspraak kan maken op eender welke financiële tegemoetkoming. In het geval van een weesverontreiniging (dit wil zegen wanneer de verontreiniging niet werd veroorzaakt door de eigenaar of de huidige exploitant), kent Brussel Leefmilieu premies toe voor de onderzoeken en voor de sanering van de vervuilende bodems.

Meer informatie vindt u in het deel over de financiële steunmaatregelen op de website.

Datum van de update: 28/09/2020