U bent hier

Air sparging

Lucht in de grondwaterlagen injecteren

Deze techniek vertrekt van het ingenieus principe van de verplaatsing van de vervuilde massa. Daarom is de methode bijzonder aangewezen bij terreinen waar het oppompen van het grondwater gewaagd is.

Wat gebeurt er?

U injecteert lucht onder hoge druk in de verzadigde zone van de bodem via injectiebuizen. Op die manier saneert u de grondwaterlaag. Door de injectie van lucht in de verzadigde zone gaat de vervuilde stof over van een vloeibare in een gasvorm. De drukverschillen zorgen er dan voor dat de lucht zich verplaatst naar de onverzadigde zone. Dan kunt u de lucht wegzuigen via filters of draineringskanalen om ze aan de oppervlakte in een zuiveringsinstallatie te behandelen.

Twee mogelijke situaties :

  • De ondergrondse installatie voor gasrecuperatie heeft alleen als doel om de geïnjecteerde lucht die opstijgt naar de onverzadigde zone terug op te vangen. In dat geval maakt de installatie deel uit van een methode van ‘air sparging’.
  • De ondergrondse installatie voor gasrecuperatie heeft als doel om de geïnjecteerde lucht op te vangen en om de verontreiniging via de onverzadigde zone af te zuigen en te zuiveren. In dat geval spreken we van de gecombineerde methode ‘sparging – venting’. Deze opstelling wordt regelmatig gebruikt als het terrein van die aard is dat het oppompen van het grondwater gevaar oplevert. Ze maakt het immers mogelijk om zowel verzadigde als onverzadigde zones te behandelen zonder het oppompen van grondwater.
Datum van de update: 28/09/2020