U bent hier

Drijflaag

Drijflaag?

Een drijflaag ontstaat als een hoeveelheid vloeibare verontreinigende producten die lichter zijn dan water en er niet in oplossen, de grondwaterlaag bereiken. De vloeistof stapelt zich dan in de capillaire zone op, net boven het hoogste niveau van de grondwaterlaag. De drijflaag ontstaat als deze ophoping een kritieke waarde bereikt. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan de drijflagen meestal uit petroleumproducten en -derivaten. Naast minerale oliën zoals stookolie, diesel of benzine, zijn er ook aromatische koolwaterstoffen zoals benzeen, tolueen en xyleen.

U kunt naar verschillende methoden grijpen om deze drijflaag te verwijderen.

Afgraven

Dit gaat om een ‘ex-situ’ sanering waarbij het bovenste deel van de verontreinigde grondwaterlaag wordt afgegraven.

Wegpompen

Als de bodem voldoende water doorlaat, kunt u de drijflaag ook bestrijden met een klassieke "pump and treat" aanpak. Zorg ervoor dat u het filtergedeelte van de extractiebuis beperkt tot de capillaire zone boven de grondwaterlaag. Eventueel kunt u ook het niet of weinig verontreinigde grondwater oppompen om zo gemakkelijker het puur product via de filters te verwijderen. Let in elk geval op, want het wegpompen van grote hoeveelheden grondwater leidt er toe dat het water wordt vermengd met de drijflaag.

De drijflaag afromen

Deze frequent gebruikte methode bestaat uit een systeem van exctractiefilters, pompen en behandeling die gelijkt op "pump and treat". Het is de bedoeling om tot een optimaal evenwicht te komen tussen de hoeveelheid weggezogen zuiver product en de hoeveelheid opgepompt grondwater. Daarom spreken we van het ‘afromen’ van de drijflaag, eerder dan van klassiek wegpompen. Om dat doel te bereiken worden de extractiefilters speciaal ontworpen: ze bevatten een beweegbaar cilinderelement dat lichtjes wordt ondergedompeld in het grondwater en dat op het grondwater ’drijft’. De cilinder volgt de variaties in de grondwaterstand en blijft altijd even diep onder de oppervlakte van de grondwaterlaag. Het is een soort collector voor het puur product en reduceert de hoeveelheid opgepompt grondwater tot een minimum.

Triple Phase Extraction

Met deze techniek verwijdert u de drijflaag die bestaat uit vluchtige stoffen door een combinatie van:

  • het wegpompen van de lucht uit de onverzadigde bodem;
  • het wegzuigen van het puur producten;
  • het oppompen van het grondwater.

Het is een erg dure methode, vooral omdat er zeer specifieke extractiefilters voor nodig zijn. Daarom wordt deze methode ook weinig gebruikt.

Datum van de update: 28/09/2020