U bent hier

Barrières

Behandelingswand voor grondwaterlagen

De techniek van de reactieve barrières is alleen bruikbaar voor de behandeling van grondwaterverontreinigingen. In tegenstelling tot andere methoden, gaat het hier om een behandeling die stroomafwaarts van de verontreinigde zone plaatsgrijpt.

Wat gebeurt er?

Het concept van de ‘reactieve barrière’ maakt het mogelijk om een verzadigde zone te zuiveren in een reactieve zone die hydrogeologisch stroomafwaarts ligt. De reactieve zone komt achter een ‘wand’ die zorgt voor de behandeling van het grondwater dat er natuurlijk naartoe stroomt. Een voorbeeld? Neem een bodemlaag die verontreinigd is met chloorhoudende oplosmiddelen. Een sleuf met ijzerkorrels vormt dan een ideale reactieve barrière. Als het water door deze waterdoorlatende wand vloeit komt er een chemische reactie op gang die de chloorhoudende oplosmiddelen ontbindt.

Hoe past u deze methode toe?

In de reactieve zone bouwt u een reactieve barrière: u sluit het grondwater in en stuurt het door een behandelingssysteem (de behandelingspoort). Ontwerp het systeem zo dat de grondwaterstroom die wordt tegengehouden door de wand wegvloeit in de richting van de behandelingspoort. Gebruik chemische afbraakmiddelen die geschikt zijn voor de betrokken vervuilende stoffen.

Datum van de update: 28/09/2020