U bent hier

De technische beperkingen

De interpretatiebeperkingen

  • Het belang van een thermografie van de daken is eerder beperkt bij grote gebouwen met meerdere verdiepingen.
  • Een thermografie kan eenzelfde resultaat (dezelfde kleur) opleveren voor twee daken met verschillende eigenschappen: bij een te sterk verwarmd, maar redelijk geïsoleerd gebouw kan het lijken ‘alsof’ het gebouw slecht geïsoleerd is. Bij een gebouw met een niet-ingerichte zolder onder een niet-geïsoleerd dak kan het dan weer lijken alsof het om een gebouw gaat, dat maar weinig warmte verliest.
  • Het omgekeerde is ook mogelijk: Twee identieke huizen met eenzelfde dakisolatieniveau kunnen een verschillend resultaat opleveren in functie van de omgevingstemperatuur van het vertrek onder de zolder.
  • De thermische inertie van de gebouwen (hun vermogen om de warmte in hun structuur op te slaan) kan de resultaten ten slotte eveneens beïnvloeden.

De technische beperkingen

Luchtthermografie met behulp van een infrarood scanner is een techniek, waarmee we de door de daken afgegeven ‘stralingsstromen’ kunnen meten en zien. Aan de hand daarvan kunnen we dan, onder bepaalde omstandigheden, een inschatting maken van de grootorde van het warmteverlies langs het dak en dit resultaat met het resultaat van andere woningen vergelijken.

Het spreekt echter voor zich dat deze techniek geen precies instrument is om de energieprestatie van een gebouw te meten. Het levert alleen maar een relatieve en indicatieve meting op, omdat:

  • voor de in het vliegtuig gemonteerde scanner alleen het dak zichtbaar is;
  • de eigenschappen van elk gebouw, zoals de kwaliteit van de constructie en de manier waarop het gebouw gebruikt wordt, niet in aanmerking genomen worden bij de meting van de stralingsstromen.

Samengevat kunnen we dan ook stellen dat we met een thermografie eventuele thermische gebreken van daken kunnen opsporen. Om het isolatieniveau van uw woning exact in te schatten, raden we u echter aan om één van onze adviseurs te contacteren en/of een energieaudit te laten uitvoeren.

 Opmerking:
 - Een luchtthermografie kan niet de plaats innemen van een ‘energiecertificaat’ (bijvoorbeeld bij verkoop of verhuur). Dit certificaat zal binnenkort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor bepaalde gebouwen opgemaakt worden en zal aan strikte berekenings- en analyseprocedures moeten voldoen (meer weten over de EPB).
Datum van de update: 28/09/2020