U bent hier

Vóór de werf: organisatie van uw werf (professionnels)

a. Bevoegd bedrijf om de werkzaamheden uit te voeren
b. Voorafgaande vergadering

a. Bevoegd bedrijf om de werkzaamheden uit te voeren

Al dan niet erkende onderneming die bevoegd is verklaard om de asbestverwijdering uit te voeren volgens duidelijk omschreven criteria. Twee wetgevingen vullen elkaar aan: de federale wetgeving die de bescherming van de werknemers moet garanderen en de gewestelijke wetgeving die de bescherming van het milieu moet verzekeren.

De erkenningen zijn een federale bevoegdheid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, voor zover de bescherming van de werknemers moet worden gewaarborgd.

De federale wetgeving schrijft algemeen voor dat asbest alleen mag worden verwijderd door personen die hiervoor een opleiding hebben gevolgd. Bovendien mogen alleen erkende gespecialiseerde bedrijven bepaalde grote sloop- of asbestverwijderingswerken uitvoeren, zoals het verwijderen van isolatiemateriaal.

De bijzondere voorwaarden, die los staan van de federale wetgeving, kunnen geval per geval voorschrijven dat bepaalde asbestverwijderingswerken worden uitgevoerd door een erkende onderneming

=> Verplichte erkende onderneming, analyse geval per geval 

 • in geval van hermetisch afgesloten zone, semi-hermetisch afgesloten zone, couveusezakmethode, om te garanderen dat er bij de werkzaamheden geen asbestvezels vrijkomen in de lucht.

 => Algemeen bevoegd verklaarde, niet-erkende bedrijven, analyse geval per geval

 • in geval van zuivere demontage van niet-broos asbest, zoals het verwijderen van leien van asbestcement zonder het materiaal te breken, 
 • op voorwaarde dat de werknemers die de asbestverwijdering uitvoeren een specifieke opleiding hebben gevolgd
   

b. Voorafgaande vergadering over de werf en informatie aan de bewoners

De milieuvergunning kan een werfvergadering eisen die plaatsvindt voor het begin van de werkzaamheden, om de bijzondere uitbatingsvoorwaarden van deze werf te bespreken. 

 De vergunninghouder organiseert deze werfvergadering. Hij nodigt hiervoor uit:

 • de verantwoordelijke,
 • de vervanger,
 • de aannemer van de werkzaamheden,
 • de eventuele veiligheidscoördinator,
 • de bouwheer of zijn vertegenwoordiger,
 • de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger,
 • een vertegenwoordiger van de gemeente waar de werf zich bevindt,
 • een ambtenaar van de afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel.
 • Als uw vergunning dit voorschrijft:
  • plak een bekendmaking duidelijk zichtbaar aan op of in het gebouw, ten minste 15 dagen vóór de werkzaamheden 

   Ogelet : Deze bekendmaking is verschillend van de verplichte affiche die wordt meegeleverd met de vergunning.

   Het betreft hier een bericht van informatie aan de bevolking of aan de bewoners van een gebouw of van kantoren. Deze bekendmaking moet de volgende gegevens bevatten:

   • A3-formaat
   • de aard van de werken
   • de geplande duur van de werken
   • welke installaties buiten werking worden gesteld tijdens de werken en hoe lang (verwarmingsketels, liften...);
   • de naam, het adres en het telefoonnummer van de werfverantwoordelijke.
  • verspreid deze bekendmaking ook in alle brievenbussen.
 • De werfverantwoordelijke is bereikbaar tijdens de werkuren, vooral wanneer de werken ’s nachts of op een zon- of feestdag uitgevoerd worden.
Datum van de update: 14/09/2022