U bent hier

Hebt u een vergunning nodig?

Wanneer de risico’s aanzienlijk zijn omdat de asbesthoudende materialen broos of in slechte staat zijn of omdat de te behandelen oppervlakte groot is, dan is een aangifte (1C) of milieuvergunning (1B) verplicht voor de verwijderings- of inkapselingswerken.

Raadpleeg de lijst van de ingedeelde inrichtingen, rubriek 27, om na te gaan of u voor uw werken administratieve stappen moet ondernemen dan wel of u de werkzaamheden meteen kunt aanvatten mits naleving van de wettelijke voorzorgsmaatregelen.
Als u toestemming of een vergunning nodig hebt, vindt u in onze Administratieve gids (.pdf) alle nuttige informatie over de aanvraagprocedure, de noodzakelijke documenten en de termijnen.

Het is mogelijk om elektronisch met Leefmilieu Brussel te communiceren in het kader van vergunningaanvragen. Opgepast dit vereist het strikte respect van de elektronische communicatie procedures.

Elke verklaring en aanvraag tot milieuvergunning met betrekking tot een werf voor de verwijdering of de inkapseling van asbest, moet vergezeld zijn van een asbestinventaris, conform het typeformulier.

Deze asbestinventaris is ook verplicht in volgende gevallen:

  • afbraak van een gebouw of een kunstwerk met een bruto-oppervlakte van meer dan 500 m2
  • renovatie van een oppervlakte van meer dan 500 m2 van een gebouw of een kunstwerk.

Noteer dat deze inventaris niet nodig is voor gebouwen waarvan de bouwvergunning, die de constructie toestaat, geleverd is na 30 september 1998. Inderdaad, deze zijn gebouwd na het totale verbod op het gebruik van de asbesthoudende materialen in de bouwsector.

Datum van de update: 05/05/2022

Contact: 

  • Voor informatie over asbest in het algemeen, asbesthoudende materialen, toekomstige asbestverwijderingswerkzaamheden of voor lopende dossiers m.b.t. de aanvraag van een milieuvergunning voor asbestverwijdering:
    • Infodienst : 02 775 75 75
    • Afdeling Vergunningen en partnerschappen: email
  • Voor vragen of klachten betreffende asbestverwijderingswerkzaamheden in uitvoering: