U bent hier

Asbest herkennen

Zit er asbest in jouw gebouw?

Als het vóór 1998 werd gebouwd, is dat mogelijk. Is het recenter, dan bevat het waarschijnlijk geen asbest aangezien de productie van asbesthoudende materialen sinds dat jaar verboden is.

Waar kan zich asbest bevinden? 

Asbesthoudende materialen kunnen zowat overal verborgen zitten, vermengd met andere materialen (zoals cement). Er kan asbest zitten in:

 • structuurelementen (daken, plafonds, muren, muurbekledingen…);
 • functionele elementen (raamdorpels, schoorstenen…);
 • technische installaties (warmte-isolerend materiaal, Dichtingen in verwarmingsketels en liftremmen …).

Asbesthoudende materialen herkennen en een asbestinventaris opmaken

Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen of een materiaal al dan niet asbest bevat tenzij het materiaal voorzien is van de vermelding NT (New Technology), die de afwezigheid van asbest waarborgt. Neem in geval van twijfel een staal en laat het staal analyseren door een erkend laboratorium. Tijdens de staalname (zeker bij broos asbest), moet u het materiaal zo min mogelijk beschadigen, moet u een beschermingsmasker dragen en het genomen staal dubbel verpakken. Verder moet u een vochtige doek gebruiken om eventuele resten op te kuisen, moet u de plaats van staalname herstellen (tape of lijm) en de plaats van staalname aanduiden. Gezien het risico op het vrijkomen van vezels tijdens deze staalname, is het aangeraden dit toe te vertrouwen aan een erkend laboratorium of aan een andere geschikte onderneming in het domein (studiebureau,…)

U moet de asbesthoudende materialen inventariseren als u werkzaamheden plant waarbij ze kunnen worden beschadigd en deeltjes in de lucht kunnen vrijkomen. In dat geval bent u verplicht het asbest volgens de regels van het vak te (laten) verwijderen vóór het begin van de werken.

Het opstellen van een nauwkeurige asbestinventaris is verplicht voor de volgende werven:

 • sloping van een gebouw of kunstwerk met een oppervlakte van meer dan 500 m²;
 • verbouwing met een oppervlakte van meer dan 500 m²;
 • verwijdering of inkapseling van asbest, onderworpen aan een milieuvergunning.

Als een vergunning nodig is, dient u de inventaris bij uw aanvraag te voegen. Opgelet: gebruik het asbestinventaris model opgelegd door de Brusselse wetgeving (.pdf)

Datum van de update: 05/05/2022

Contact: 

 • Voor informatie over asbest in het algemeen, asbesthoudende materialen, toekomstige asbestverwijderingswerkzaamheden of voor lopende dossiers m.b.t. de aanvraag van een milieuvergunning voor asbestverwijdering, kan u contact opnemen met Leefmilieu Brussel – BIM op de volgende nummers en e-mailadressen :
  • Infodienst 02 775 75 75
  • Afdeling Vergunningen en partnerschappen: email
 • Voor vragen betreffende asbestverwijderingswerkzaamheden in uitvoering:
  • Afdeling Inspectie: 02 775 75 01 
 • Klachten kan u schriftelijk rapporteren bij de Afdeling Inspectie met vermelding van uw identiteit, adres, de ondervonden problemen en uw verwachtingen. U heeft de volgende mogelijkheden:
  • per brief naar: Afdeling Inspectie – Havenlaan 86 C/3000 - 1000 Brussel
  • per fax naar 02 775 75 05