U bent hier

Mikken op de hoogst mogelijke energieprestaties

Brussel: op weg naar hoge energieprestaties!

De klimaat- en energie-uitdagingen zijn vandaag welbekend en de Europese ambities zijn groot, zoals blijkt uit de Energie-klimaatstrategie 2020 (Reductie van broeikasgassen met 20%; reductie van energieverbruik met 20%; 20% hernieuwbare energie in het “energiepakket” tegen 2020), en weldra 2030 (minstens 40% minder broeikasgassen).

 

 

 

Brussel staat voor zware uitdagingen:

  • De klimaatverandering, de uitputting van de natuurlijke rijkdommen en de energieschaarste 
  • Brussel ziet zich geplaatst voor een sterke demografische evolutie
  • De energie-inspanningen moeten geconcentreerd worden op de bouwsector, die een zeer groot potentieel biedt voor CO2-besparingen
  • Het potentieel van hernieuwbare energie is beperkt in Brussel.

Dit bevestigt de dringendheid van een drastische vermindering van de energiebehoeften.

De Brusselse klimaat- en energie-inspanning is vooral geconcentreerd op de gebouwen (73% van het energieverbruik) en het transport (23% van het energieverbruik). Brussel is een stadsgewest met vooral oude gebouwen, die dus veel energie verbruiken, maar tegelijk is er een hoge nood aan nieuwe gebouwen door de snelle bevolkingsgroei. Het is dus zeer noodzakelijk zich te concentreren op de energie-inspanningen in de bouwsector die een van de grootste potentiëlen voor CO2-besparing vormt.

Zonder deze inspanning op het vlak van de gebouwen zal het zeer moeilijk zijn, om niet te zeggen onmogelijk, om de reductiedoelstellingen te halen die zijn opgelegd aan Brussel. Europa moedigt ons hiertoe aan door vanaf 2020 de Bijna Energieneutraal (BEN of NZEB)-norm op te leggen voor nieuwe gebouwen.

Wat renovatie betreft, vertaalt zich dit in een veelheid van acties en hogere eisen. Met betrekking tot nieuwe gebouwen (en gebouwen gelijkgesteld met nieuwbouw) kiest Brussel voor hoge energieprestaties door ambitieuze criteria te hanteren die geïnspireerd zijn op de passiefstandaard, aangepast aan de Brusselse stedelijke context.

Passief is immers niet zomaar een standaard, maar vooral een benadering die tot doel heeft het energiebesparingspotentieel van een gebouw zo goed mogelijk te benutten. Het principe is dat bij bouw- en renovatieprojecten de hoogst mogelijke energieprestatie wordt nagestreefd, met dien verstande dat hoge energieprestaties voor iedereen haalbaar en betaalbaar moeten zijn.

Brussel kiest voor hoge energieprestaties en moedigt passiefbouw aan, maar legt het niet op. Neem een kijkje bij EPB in 2015: passive or not passive?

Datum van de update: 21/04/2021