U bent hier

De referentie-installaties

De door uw installatie gerealiseerde CO2-besparing wordt altijd bepaald in verhouding tot de CO2-emissies van de referentie-installaties.

De referentie-installaties zijn de beste klassieke installaties voor de afzonderlijke productie van stroom, warmte of koude.
  • Voor de productie van elektriciteit gaat het om een stoom- en gasturbine-installatie op aardgas met een rendement van 55%.
  • Voor de productie van warmte is de referentie-installatie een verwarmingsketel op aardgas met een rendement van 90%.
  • Voor de productie van koude wordt ten slotte een koelaggregaat met compressie weerhouden, dat door een referentie-installatie voor elektriciteit van de nodige stroom wordt voorzien.

 

Datum van de update: 07/11/2018