U bent hier

Groenestroomcertificaten

panneau2.jpg

Door fotovoltaïsche zonnepanelen, een hoog rendement warmtekrachtkoppelingsinstallatie of een windmolen te installeren, word je producent van groene stroom. In die zin heb je recht op groenestroomcertificaten die je kunt verkopen op de energiemarkt.

Hoe werkt het?

Elke producent van groene stroom, particulier of professional, heeft recht op groenestroomcertificaten (GSC) voor elk door zijn installie vermeden deel CO2. Het aantal groenestroomcertificaten dat je ontvangt, hangt af van de gebruikte technologie, het vermogen van de installatie en de daadwerkelijk opgewekte groene stroom. De groenestroomcertificaten worden toegekend door BRUGEL, de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt.

In het Brussels Gewest dient elke elektriciteitsleverancier zich op straffe van een geldboete te houden aan een quotum van groenestroomcertificaten, die hij ontvangt o.a. door certificaten aan te kopen. De groenestroomcertificaten, die een soort waardebonnen zijn, kunnen zo uitgewisseld worden tussen producenten en leveranciers, tegen de marktprijs, waardoor de productie van groene elektriciteit wordt gestimuleerd.

Heb jij recht op groenestroomcertificaten?

Als je groene stroom opwekt en je eigenaar bent van de installatie, heb je in principe recht op groenestroomcertificaten. Je installatie moet echter wel eerst gecertificeerd zijn door Brugel.

Betreft uw project een warmtekrachtkoppelingssysteem op gas in een collectieve woning, dan kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u meer groenestroomcertificaten toe, op voorwaarde dat het om een hoogrenderende installatie gaat (zie Besluit 2004/8/CE), dat ze goed gedimensioneerd is (zie Besluit van 17 december 2015, art. 21) en dat ten minste 75% van de warmte wordt herverdeeld aan residentiële afnemers.

Op hoeveel groenestroomcertificaten heb je recht?

Volgens het basisprincipe ontvang je een groenestroomcertificaat voor elk vermeden deel CO2, uitgedrukt in kg. Meer concreet: het aantal toegekende groenestroomcertificaten per MWh (= 1000 kWh) opgewekte elektriciteit varieert naargelang de technologie en het vermogen van de installatie.

De certificaten worden  gedurende een periode van 10 jaar verschaft voor een gekeurde installie..

Elk jaar, voor nieuwe installaties,  wordt het aantal certificaten, toegekend per MWh, opnieuw beoordeeld door Brugel  op grond van de marktomstandigheden en wordt dit aantal indien nodig aangepast om de rentabiliteit van de installaties binnen een redelijke tijdsspanne te waarborgen. Voor fotovoltaïsche zonnepanelen bedraagt de gemiddelde beoogde terugverdientijd 7 jaar. Voor warmtekrachtkoppeling is dat eerder rond de 5 jaar. Om meer te weten over de berekeningsmethodologie, raadpleeg de website van Brugel.

Alleszins, hoe meer groene stroom je opwekt, hoe meer groenestroomcertificaten je ontvangt: je hebt er dus alle belang bij om je productie op te volgen en je installatie goed te onderhouden voor een optimaal rendement op elk moment!  

Huidig aantal groenestroomcertificaten (GSC) toegekend per opgewekte MWh:
  • Fotovoltaïsche zonnepanelen < 5 kWp : 3 GSC
  • Fotovoltaïsche zonnepanelen > 5 kWp : 2,4 GSC
  • Warmtekrachtkoppeling: bereken
  • Windenergie: 1,81 GSC
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de verkoopwaarde van groenestroomcertificaten aan de energieleveranciers nog steeds ongeveer 85 € en dit is stabiel sinds de aanpassing van het systeem voor groenestroomcertificaten in 2011 ! Ze kunnen van nu af aan ook verkocht worden aan Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, tegen de gewaarborgde minimumprijs van 65 €.

Vragen?

Meer weten? Bezoek de webpagina's van BRUGEL

Voor algemene vragen, neem contact op met BRUGEL.

Voor hulp bij de berekeningsmethoden neem contact op met de  Facilitator Duurzame Gebouwen.

Datum van de update: 19/10/2018