U bent hier

Periodieke controle

Opgelet, wegens administratieve redenen, kunnen de aanvragen voor de nieuwe premie C8 - periodieke controle helaas nog niet behandeld worden door Leefmilieu Brussel.

Momenteel wordt alles in het werk gesteld zodat de behandeling van deze dossiers zo snel mogelijk van start kan gaan. Wij willen u reeds onze excuses aanbieden voor het ongemak dat deze vertraging kan veroorzaken. Een nieuwe communicatie zal op deze pagina geplaatst worden zodra de behandeling operationeel is.

De periodieke EPB controle is tweejaarlijks verplicht voor alle gasverwarmingsketels of gasboilers.

De nieuwe premie C8 betreft de EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel op gas en / of gasboiler. De premie is alleen beschikbaar voor gezinnen in categorie C. De aanvrager moet de persoon zijn die op het certificaat van de periodieke keuring vermeld staat (VTI).

Te respecteren  :

  • De controle dient uitgevoerd te worden door een Leefmillieu Brussel EPB-verwarmingsketeltechnicus voor periodieke contole voor verwarmingsketels op gas en gasboilers. 
  • Deze premie is niet geldig voor verwarmingsketels die meer dan één wooneenheid.

Welke bedragen ?

C : 100 € per controle, maximum 2 attesten (model van Brussel Leefmilieu) per wooneenheid.

Voor alle technische en financiële details kunt u terecht in het gids C8

Datum van de update: 17/01/2019