U bent hier

Klimaat & Energie: Van de 2e kleuterklas tot het 6e jaar secundair onderwijs

De inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn afgelopen. Schrijf u in op Bubble om op de hoogte te blijven van de inschrijvingen 2019-2020.

"Gemotiveerd zijn om beter actie te ondernemen", dat is de rode draad in de animatiecycli die Leefmilieu Brussel organiseert!

Elk jaar biedt Leefmilieu Brussel alle Brusselse scholen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een reeks animatieactiviteiten  over  thema's  zoals  duurzame  voeding,  afvalbeperking,  rationeel  energiegebruik  en  de  geluidsomgeving. 

Voorafgaand aan elke cyclus wordt er overlegd met de leerkracht, om de animaties af te stemmen op de leerlingen en op de verwachtingen van de leerkrachten. Dat overleg dient ook om de animaties in te plannen.

Tussen de verschillende stappen van een cyclus krijgt de klas en/of de leerkracht een aantal opdrachten.

Als de school verschillende animatiecycli over energie inricht, dan wordt er een overleg georganiseerd voor alle leerkrachten van de betrokken klassen zodat een optimale samenhang van het project en een maximale impact en zichtbaarheid van de acties gegarandeerd is.  

Voor meer info, kijk op onze infofiche Animatiecycli: Klimaat & Energie (.pdf).

Meer informatie: info@bubble.brussels

Datum van de update: 17/09/2018