U bent hier

Klimaatuitdaging: doelstelling - 10% elektriciteit

Niveau: 4e-5e-6e jaar lagere school als referentieklassen. Voor heel het secundair onderwijs : deelnemen aan ons kant-en-klare project "challenge for climate". Voor alle andere niveaus : reageer op onze projectoproep en ontwerp uw eigen project "klimaat & Energie".

De inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn afgelopen. Schrijf u in op Bubble om op de hoogte te blijven van de inschrijvingen 2019-2020.

De school kan op haar eigen niveau de klimaatverandering bestrijden door haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Een van de vele onderdelen van deze voetafdruk is ons energieverbruik (bijv. verwarming, elektriciteit, grijze energie van het materieel en het meubilair -dit is de energie nodig voor het vervaardigen ervan, ...). Dit project stelt voor de energieafdruk van de school te verkleinen door een rationeler elektriciteitsverbruik.
Wegwerken van "lekken" (bijv.  toestellen in waakstand), organisatie van een "dag zonder elektriciteit", jacht maken op energieverspilling (vooral 's nachts) …: originele acties die de leerlingen zullen helpen de uitdaging - minstens 10 % minder elektriciteit verbruiken op school - duurzaam te verwezenlijken.

Concreet:

De leerlingen worden zich bewust van het elektriciteitsverbruik op school. Ze ontdekken mogelijke oplossingen en ze leren ook het concept grijze energie kennen. Ze beslissen een of meerdere acties uit te voeren zoals een “dag zonder elektriciteit” of het installeren van kleine uitrustingen (aanwezigheidsdetectoren voor de verlichting van gangen en wc's, stekkerdozen met schakelaar, …). Ze kunnen ook een klascharter rond elektriciteitsverbruik opstellen (bijv. de computers uitzetten op het einde van de les, het licht uitdoen vooraleer het lokaal te verlaten, ...).

Projectspecifieke verbintenissen van de school (bovenop de algemene verbintenissen):

  • Indien beschikbaar, de gegevens betreffende het vroegere elektriciteitsverbruik meedelen (terbeschikkingstelling van facturen en/of gegevens van de gemeente).
  • Het elektriciteitsverbruik tijdens de uitdaging opvolgen/uithangen.
  • De begeleider in contact brengen met de technisch verantwoordelijke van de school.
  • Een "dag zonder elektriciteit" organiseren (met de hulp van de begeleider), aangepast aan de beperkingen en ambities van de school.
Datum van de update: 29/10/2018