U bent hier

Een warmtepompproject ontwerpen

Een warmtepomp kan een uitstekende oplossing zijn om de meeste van uw behoeften aan warmte en/of koeling te dekken. Uiteraard moet u zorgen voor bijkomende verwarming of koeling tijdens periodes met extreme temperaturen. Maar zorg ervoor dat uw warmtepomp niet overgedimensioneerd is: ze levert dan minder goede prestaties en valt duurder uit!

Evalueer uw warmtebehoefte

Een warmtepomp kan warmte leveren voor verwarming of sanitair warm water en zelfs koelte voor tertiaire gebouwen. De pomp kan energie produceren door gebruik te maken van de thermische energie in de lucht, in het water of in de bodem en kan op elektriciteit of op gas werken. Op basis van uw behoeften op het vlak van temperatuur en gebruik kunt u de meest geschikte technologie kiezen. Hou bijvoorbeeld rekening met het volgende:

  • Het gebruik van een warmtepomp voor verwarming levert vaak heel goede prestaties op. Dit komt doordat het temperatuurverschil tussen de bron en het verwarmingssysteem in een erg goed geïsoleerde woning (lage-energie- of passiefwoning) klein is. 
  • Een warmtepomp die voor verwarming wordt geïnstalleerd kan ook voor sanitair warm water worden gebruikt. Maar aangezien dan naar een temperatuur van ongeveer 45°C wordt gestreefd voor het sanitair warm water, terwijl dat voor verwarmingswater slechts 30°C is, ligt het rendement van de warmtepomp vaak lager.
  • De aanvullende mogelijkheid tot koeling is over het algemeen niet geschikt voor residentiële gebouwen. Maar voor tertiaire gebouwen kan het nuttig zijn.  De warmtepomp zal echter nooit uitsluitend worden gedimensioneerd op basis van de koelingsbehoeften. 

Bekijk uw project in zijn geheel

Een warmtepomp wordt over het algemeen gecombineerd met een verwarmingssysteem op lage temperatuur, via de vloer of de muren. Als de warmtebehoefte werkelijk erg laag is, kan dat verwarmingssysteem zelfs achterwege worden gelaten door de warmtepomp aan de ventilatie te koppelen. In elk geval moet dit type installatie worden overwogen en gepland bij de start van het ontwerp van het gebouw of het project van zware renovatie. 

Analyseer de site en het gebouw

De keuze voor een specifieke technologie van warmtepomp hangt ook af van de toegang tot de bron van thermische energie. Wilt u bijvoorbeeld opteren voor een geothermische warmtepomp, dan moet u voor horizontale warmtewinning nagaan over hoeveel plaats u beschikt en of uw site toegankelijk is voor boormachines. Voor verticale warmtewinning moet u laten nakijken wat het thermisch vermogen van de grond is. Bij een luchtthermische warmtepomp moet u warmtewisselaars kunnen plaatsen in uw gebouw. Ten slotte moet u ook rekening houden met de warmteafgifte-elementen in uw gebouw. Beschikt u bijvoorbeeld al over radiatoren, dan moet u vooraf nagaan of ze geschikt zijn voor het systeem. Al die elementen zijn doorslaggevend om de haalbaarheid van uw project te beoordelen. 

Ga na wat de verwachte prestaties van uw installaties zijn

Een warmtepomp kan alleen goede prestaties leveren als ze nauwgezet werd gedimensioneerd om daadwerkelijk meer primaire energie te produceren dan ze bij haar werking gebruikt. Is uw project een kleine installatie in een eengezinswoning, dan kan Homegrade u hierbij helpen.  Voor grote systemen (en zelfs kleine systemen in nieuwbouw) is een haalbaarheidsstudie door een studiebureau absoluut noodzakelijk. De Facilitator Duurzame Gebouwen kan u gratis bijstaan om deze studie te laten uitvoeren en u hebt recht op een energiepremie waardoor u minder betaalt voor de studie.

Evalueer de rentabiliteit

Naargelang de technologie kan de investering in een warmtepomp vrij kostelijk zijn. U moet ook rekening houden met bepaalde extra installatiekosten van de pomp zelf (bijvoorbeeld boringen voor een verticaal geothermisch systeem) of nieuwe warmteafgifte-elementen (radiatoren, vloeroppervlakte, ventiloconvectoren…). Uw haalbaarheidsstudie moet rekening houden met alle directe en indirecte kosten, maar ook met de steun die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toekent. Noteer dat de energiepremies voor geothermische warmtepompen alleen bestemd zijn voor de tertiaire sector.

Meer weten over financiële steun (ook voor ondernemingen)

Wilt u een warmtepomp installeren?

Kies een degelijke installateur, op basis van een nauwkeurig bestek en zorg ervoor dat u de wettelijke verplichtingen naleeft, meer bepaald op het gebied van de milieuvergunning.

Meer weten over de installatie van een warmtepomp

Datum van de update: 07/08/2018