U bent hier

Een warmtepomp installeren

U hebt vooraf de haalbaarheid gecontroleerd van uw warmtepompproject en u weet zeker dat uw warmtepomp is afgestemd op uw behoeften en op de configuratie van uw gebouw. Nu moet u een nauwkeurig bestek opstellen en uw installateur kiezen. Een warmtepompinstallatie vergt zeer weinig onderhoud maar moet regelmatig worden opgevolgd. Als u daar rekening mee houdt, kunt u gedurende ten minste 20 jaar rekenen op een energiesysteem dat goede prestaties levert!

Kies een deskundige installateur

Vraag meerdere offertes om de aangeboden dienstverlening te vergelijken en geef de voorkeur aan gecertificeerde installateurs. Bepaalde ondernemingen beschikken ook over een label. Quest is een onafhankelijke organisatie die labels toekent aan installateurs die zich onderscheiden door de kwaliteit van hun dienstverlening, hun technische deskundigheid en hun resultaatverbintenis. 

Eis nauwkeurige verbintenissen

Kijk niet alleen naar de deskundigheid en de referenties van de installateurs, maar bezoek eventueel een installatie die in uw buurt werd uitgevoerd. Vraag de installateurs om een gedetailleerde offerte op te stellen met informatie over:

 • Het geïnstalleerde materiaal: het merk, de herkomst en de fabricatieplaats van het materiaal, alsook de waarborgduur.
 • De verwachte prestaties: een nauwkeurige raming van de seizoensprestatiecoëfficiënt en, indien mogelijk, van de verwachte productie van de installatie. De prestaties van een warmtepomp kunnen worden aangetoond door een etiket dat in overeenstemming is met de Europese ecodesign-richtlijn of door een verslag van een laboratoriumtest die door een onafhankelijke controle-instelling werd uitgevoerd op basis van een norm (EN 14511 of EN 255 of EN 16147). Denk eraan om in het bestek een bepaling op te nemen die de installateur verplicht in te grijpen en schadevergoeding te betalen als de productie lager uitvalt dan de gewaarborgde productie. Het is ook de gelegenheid om de goede dimensionering van de installatie na te gaan: als uw warmtepomp overgedimensioneerd is, zal ze minder goede prestaties leveren en duurder uitvallen.  
 • Monitoring van de prestaties: om de reële prestaties van uw installatie te controleren moet u beschikken over een specifieke elektriciteitsmeter om het verbruik van de elektrische warmtepomp te controleren en over een warmtemeter waarmee de prestaties ervan rechtstreeks kunnen worden gemeten. Sommige fabrikanten integreren die meters in hun toestellen. Als dat niet zo is, moet u die laten installeren.  
 • Een goed geparametreerde regeling via een buitensonde: zo kan de temperatuur van het verwarmingswater optimaal worden geregeld, op basis van de werkelijke buitentemperatuur. Op die manier functioneert uw warmtepomp in de best mogelijke omstandigheden. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de installateur vaak de neiging om te hoge vloeistoftemperaturen te gebruiken, terwijl de prestatie van uw warmtepomp te maken heeft met een zo laag mogelijke verwarmingscurve waarbij het comfort van de gebruikers is gewaarborgd.
 • Onderhoud: een warmtepomp vergt weinig onderhoud, maar zorg bij grote installaties toch voor een onderhoudsbepaling of -overeenkomst die ingaat zodra de warmtepomp is geïnstalleerd.

En denk erom dat kwaliteit zijn prijs heeft: laat u bij het kiezen niet te snel verleiden door het goedkoopste aanbod! 

Wilt u meer weten over de aandachtspunten bij de installatie van een warmtepomp, lees dan de aanbevelingen die afkomstig zijn uit een monitoringstudie..

Maak ook de administratieve kant in orde

Naargelang de configuratie van uw installatie, moet u misschien bepaalde administratieve formaliteiten vervullen: 

 • Een milieuvergunning: als uw warmtepomp meer dan 3 kg gereglementeerde koelvloeistoffen bevat of als het totaal vermogen van de compressors hoger is dan 10 kWe, dan hebt u een milieuvergunning nodig (rubriek 132: Verkoelings-, koelinrichtingen). Als de warmtepomp reversibel is en het daadwerkelijk nominaal vermogen hoger is dan 12 kW (koelvermogen), valt de pomp ook binnen het toepassingsgebied van de EPB-klimaatregelingsreglementering.

  Voor een open geothermisch systeem (dat put uit een waterlaag) moet u bovendien beschikken over een toelating voor waterwinning en over een specifieke milieuvergunning (rubriek 62 voor het winnen en lozen van water).

  Voor de boringen die nodig zijn om een geothermische warmtepomp te installeren, moet u ook een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indienen

  Meer weten over de milieuvergunning

 

 • Financiële steun: u hebt recht op financiële steun voor de installatie van warmtepompen die uitsluitend zijn bestemd voor de productie van verwarming en/of warm water. Kijk vooraf na welke werken in aanmerking komen en welke technische voorwaarden moeten worden nageleefd.​

Meer weten over financiële steun (ook voor ondernemingen)

Zorg voor opvolging

Net als bij elke installatie die energie produceert, is het aangewezen om de prestaties van uw warmtepomp op te volgen, zodat u anomalieën snel opspoort en kunt ingrijpen. Door middel van de elektriciteits- en warmtemeters kunt u het elektriciteitsverbruik en de warmteproductie regelmatig opvolgen. De onlinetool EnergieID kan u hierbij helpen.

Onderhoud uw installatie

Warmtepompen hebben een levensduur van meer dan 20 jaar en vergen weinig onderhoud. Bepaalde elementen moeten echter regelmatig worden schoongemaakt, zoals de filters, of zijn onderhevig aan slijtage zoals eventueel de compressor of het glycolwater. Laat uw installatie dus regelmatig nakijken door een professional. Is voor uw warmtepomp een milieuvergunning vereist of valt ze onder de EPB-klimaatregelingsreglementering, zorg er dan voor dat u de geldende specifieke onderhoudsvoorwaarden goed naleeft. 

Meer weten over de onderhoudsvoorwaarden van de milieuvergunning 
Meer weten over de onderhoudsvoowaarden van de EPB-klimaatregelingsreglementering
Datum van de update: 02/02/2017