U bent hier

Een warmtekrachtkoppelingsproject ontwerpen

Als u een aanzienlijke en regelmatige warmte- en elektriciteitsbehoefte hebt, kunt u met warmtekrachtkoppeling het verbruik van primaire energie en de CO2-uitstoot van uw gebouw verminderen. Maar voordat u die investering doet, die over het algemeen na ongeveer 5 jaar rendabel is, moet u enkele voorzorgen treffen om na te gaan of de investering relevant en haalbaar is. 

Evalueer uw warmtebehoefte

Uw installatie moet aangepast zijn aan uw warmtebehoeften, en vervolgens worden geoptimaliseerd op basis van uw elektriciteitsbehoeften. Zo wordt de correcte dimensionering van uw installatie bepaald, d.i. de kracht en de werkingsuren van de warmtekrachtkoppeling. Let op, warmtekrachtkoppeling produceert niet voortdurend alle behoeften aan warmte en elektriciteit van het gebouw: er moet daarnaast ook een ketel worden geplaatst en een aansluiting op het elektriciteitsnet worden voorzien. 

Analyseer uw gebouw

De mogelijkheid om een warmtekrachtkoppelingssysteem te installeren hangt af van de beschikbare ruimte in het gebouw. U moet onder meer nagaan of u in de stookruimte of in een andere dichtbijgelegen ruimte voldoende plaats hebt om een warmtekrachtkoppelingseenheid en een eventueel opslagsysteem voor brandstof bij te plaatsen, dat de ruimte vlot toegankelijk is, dat de verbrandingsgassen kunnen worden afgevoerd… 

Doe een voorstudie

Een voorstudie is de eerste stap om de terugverdientijd van de investering te kunnen beoordelen. Die analyse houdt rekening met de warmtebehoeften en het profiel van de bewoners, de elektriciteitsbehoefte, de energieprijs, de verwachte warmte- en elektriciteitsproductie, de besparingen en financiële inkomsten die de installatie kan opleveren, alsook de kosten (onderhoud, brandstof).

Raadpleeg de toepasselijkheidsgid (.pdf) en maak gebruik van de rekentool COGENcalc. (xls) die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt.

Laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren

Na deze eerste toetsing bevelen we u sterk aan om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren door een studiebureau of, voor kleine eenheden (bijvoorbeeld van minder dan 20 kWe), door een ervaren installateur. De studie kan uw uitgangshypothesen bevestigen, met name de behoefteanalyse, maar kan u ook aanbevelingen geven over de keuze van de technologie, het optimaal vermogen van de warmtekrachtkoppelingseenheid, de noodzakelijke hydraulische en elektrische technische integratie, aangevuld met een nauwkeurigere berekening van de rentabiliteit van het project. 

Maak gebruik van de dimensioneringstools

Leefmilieu Brussel biedt tools aan om uw installatie goed te dimensioneren:

  • COGENextrapolatie (.xls) helpt u om de gegevens over een jaar te extrapoleren.
  • Met COGENsim (.xls) en de gebruiksaanwijzing (.pdf) kunt u de optimale dimensionering van de warmtekrachtkoppelingseenheid controleren.
  • COGENoptitherm (.xls) is een specifieke tool om de goede dimensionering van de warmtekrachtkoppeling te controleren voor gasinstallaties in collectieve woningen en zo het verhoogde aantal groenestroomcertificaten te verkrijgen.

Wilt u meer weten over de haalbaarheidsstudie, raadpleeg dan de fiche 'Een haalbaarheidsstudie voor een warmtekrachtkoppeling uitvoeren volgens de regels van de kuns (.pdf)' (.pdf)

Raadpleeg de lijst van de actoren op het gebied van warmtekrachtkoppeling  om een studiebureau te kiezen.

Beoordeel de rentabiliteit van uw project

Bij een haalbaarheidsstudie wordt verplicht de rentabiliteit van uw warmtekrachtkoppelingsproject gedetailleerd onderzocht. De rentabiliteit hangt af van een groot aantal factoren, met name uw warmte- en elektriciteitsbehoefte, de brandstofprijs, het bedrag van de investering, de hoeveelheid  elektriciteit die u zelf kunt verbruiken, het bedrag van de financiële steun waarop u recht hebt en het aantal groenestroomcertificaten dat u kunt verkrijgen voor uw elektriciteitsproductie. Met groenestroomcertificaten bedraagt de terugverdientijd van de investering gemiddeld 5 jaar.

Meer weten over financiële steun (ook voor ondernemingen) en groenestroomcertificaten 

Laat u bijstaan

Bent u een professional uit de bouwsector of betreft uw project een gebouw uit de tertiaire sector of collectieve woningen, dan kan de Facilitator Duurzame Gebouwen u gratis bijstaan om het bestek na te lezen en de haalbaarheidsstudie te analyseren. Als de studie werd uitgevoerd door een studiebureau dat aan de criteria voldoet, dan hebt u ook recht op een energiepremie waardoor u minder betaalt voor uw studie.

Meer weten over de Facilitator Duurzame Gebouwen en over de premies

Wilt u investeren in een warmtekrachtkoppelingssysteem?

Verneem hoe u een offerte moet aanvragen, hoe u financiële steun kunt krijgen en hoe u uw investering rendabel kunt maken.

Meer weten over de installatie van warmtekrachtkoppeling

Datum van de update: 07/08/2018