U bent hier

Een warmtekrachtkoppelingseenheid installeren

Uw haalbaarheidsstudie is overtuigend en u hebt beslist om in een warmtekrachtkoppelingssysteem te investeren. Om het systeem te installeren moet u nu een nauwkeurig bestek opstellen, de technische voorschriften nagaan en uw installateur kiezen. En vergeet niet dat uw installatie regelmatig moet worden opgevolgd en onderhouden om het beste rendement op te leveren! 

Kies een deskundige installateur

Om u te helpen bij het kiezen van een installateur stelt Leefmilieu Brussel u de contactgegevens ter beschikking van actoren op het gebied van warmkrachtkoppeling(.xls).

Stel een bestek op

Het bestek is gebaseerd op de haalbaarheidsstudie die vooraf met een studiebureau werd uitgevoerd. De redactie ervan is ook het werk van een specialist, bijvoorbeeld het studiebureau dat de haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd. In het bijzonder moeten er de volgende elementen in zijn opgenomen:

 • Het materiaal: de keuze van de technologie, het vermogensbereik, de meters die nodig zijn voor de groenestroomcertificaten, de regeling met de ketel(s), het eventuele gebruik van een opslagvat…
 • De installatie: de toegelaten vloerbelasting, de gedetailleerde hydraulische integratie en elektrische aansluiting, de regeling met de ketels, de aansluiting van de brandstof en de beveiliging, de afvoer van de verbrandingsgassen…
 • De naleving van de normen en elementen die verband houden met de milieuvergunning: de toegelaten emissieniveaus, het geluidsniveau, de trillingen…
 • Het onderhoud: telemonitoring, onderhouds- en/of opvolgcontract.
 • De contractuele aspecten: de criteria om de dienstverlener te selecteren, de voorwaarden voor de voorlopige en definitieve oplevering, eventuele administratieve bepalingen...

Aangezien een warmtekrachtkoppelingsinstallatie zelden alleen werkt, moet ook worden gezorgd voor de goede integratie ervan in de stookplaats. Wilt u meer weten, raadpleeg dan het vademecum over de integratie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (.pdf).

Bent u een professional uit de bouwsector of betreft uw project een gebouw uit de tertiaire sector of collectieve woningen, dan kan de Facilitator Duurzame Gebouwen u bijstaan om het bestek na te lezen en de offertes te beoordelen.

Controleer de technischee voorschriften

Bij de installatie van een warmtekrachtkoppelingseenheid moeten specifieke technische regels worden nageleefd, in het bijzonder:

 • De federale voorschriften van Synergrid, de federatie van de netbeheerders voor elektriciteit en aardgas in België, met betrekking tot de aansluiting van gedecentraliseerde productie-installaties die parallel werken op het distributienet. (Code C10/11).  

Meer weten over Synergrid

Meer weten over Sibelga

 • De voorschriften van BRUGEL, de gewestelijke regulatiecommissie voor energie: om groenestroomcertificaten te verkrijgen, moet uw installatie door BRUGEL worden gecertificeerd, nadat ze werd gecontroleerd door een erkende controle-instelling voor elektrische installaties.

Meer weten over BRUGEL

Maak ook de administratieve kant in orde

Naargelang de configuratie van uw installatie, moet u misschien bepaalde administratieve formaliteiten vervullen: 

 • Een milieuvergunning: om een warmtekrachtkoppelingsinstallatie te plaatsen, hebt u een milieuvergunning nodig (rubrieken 40, 55 en 104).

Meer weten over de milieuvergunning

 • Financiële steun: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent financiële steun toe voor de plaatsing van warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Kijk vooraf na welke werken in aanmerking komen en welke technische voorwaarden moeten worden nageleefd.

Meer weten over financiële steun (ook voor ondernemingen)

 • Groenestroomcertificaten: als u eigenaar bent van een installatie die groene elektriciteit produceert en ze door BRUGEL is gecertificeerd, kunt u groenestroomcertificaten verkrijgen die worden toegekend op basis van de productie van uw installatie. Voor warmtekrachtkoppeling op gas in collectieve woningen, kan het aantal certificaten onder bepaalde voorwaarden worden verhoogd.

Meer weten over groenestroomcertificaten

Zorg voor opvolging en onderhoud

Van zodra de installatie is voltooid, zal u het verbruik van primaire energie en de CO2-uitstoot van uw gebouw kunnen verminderen, op voorwaarde dat u zorgt voor een regelmatige opvolging en een kwaliteitsvol onderhoud. Let op enkele eenvoudige aandachtspunten:

 • Is de warmtekrachtkoppeling wel degelijk in werking? 
 • Start de installatie correct op als er voldoende warmtevraag is? 
 • Is het aantal werkingsuren correct geoptimaliseerd? 
 • Staat de installatie niet in alarmmodus? 
 • Blijft het rendement binnen de geplande marges? 

Al die elementen kunnen worden opgevolgd door een lid van het technisch personeel of door een onderhoudsfirma. Hebt u bij de installatie geopteerd voor telemonitoring, dan zullen die parameters rechtstreeks worden gevolgd. Voor het eigenlijke onderhoud is het beter om een contract te sluiten met de installateur of met een onderneming die erkend is door de leverancier van het materiaal.

Datum van de update: 08/12/2017