U bent hier

Gecertificeerde installateurs

U hebt besloten fotovoltaïsche panelen, een zonneboiler, een warmtepomp of een biomassa-verwarmingsketel, ... te plaatsen en bent op zoek naar een bevoegde installateur. Geef de voorkeur aan de gecertificeerde installateurs: zij garanderen een kwaliteitsvolle installatie! Een beroep doen op een gecertificeerde installateur is trouwens een verplichte voorwaarde om de energiepremies te krijgen die verbonden zijn aan de zonneboilers en warmtepompen. 

Er zijn momenteel reeds ongeveer 1000 gecertificeerde installateurs in België. 

Raadpleeg de volledige lijst van de gecertificeerde installateurs  

U bent installateur en wilt u een certificaat behalen?  

De certificatie is erkend in alle Lidstaten van de Europese Unie en geharmoniseerd in heel België en wil de kwaliteit van de residentiële installaties van de volgende technologieën verbeteren:

  • de fotovoltaïsche installaties;
  • de zonthermische installaties voor sanitair warm water;
  • de zonthermische installaties voor gecombineerde systemen;
  • de gecentraliseerde biomassa-installaties;
  • de warmtepompen en
  • de ondiepe geothermische systemen.

Alhoewel het op dit ogenblik slechts om een vrijwillige certificering gaat, zijn er reeds heel wat soorten van overheidssteun aan gekoppeld: de energiepremies voor de thermische zonnecollectoren en warmtepompen in het Brussels Gewest en de Qualiwatt-premies (fotovoltaïsche zonnecollectoren) en Soltherm-premies (zonneboilers) in het Waals Gewest.

De certificering heeft trouwens enkel voordelen: kwaliteitsgarantie voor de klanten, commerciële meerwaarde, beheersing van de risico's van de behoefte aan onderhoud, belangrijk criterium voor de labeling van de installatiebedrijven (bv. het kwaliteitssysteem van Quest en Construction Quality)… 

Er zijn reeds bijna 1000 gecertificeerde installateurs in België, mis deze kans dus niet! U kan  in om het even welk Gewest een opleiding volgen, want uw certificaat zal in heel het land geldig zijn.

U vindt alle praktische informatie op de website van de beheerder van de certificatieaanvragen RESCert.

Datum van de update: 14/11/2016