U bent hier

Een systeem met fotovoltaïsche zonnepanelen installeren

installation.jpg

Je hebt je elektriciteitsbehoefte geëvalueerd, het potentieel van je gebouw geanalyseerd en de rentabiliteit van je investering berekend. Je dient nu enkel nog je project in een concrete vorm te gieten: een deskundige installateur kiezen, financiële steun aanvragen en lange tijd optimaal van je installatie genieten dankzij een regelmatig onderhoud.

Kies een deskundige installateur

Vraag meerdere offertes om de aangeboden dienstverlening te vergelijken en geef de voorkeur aan gecertificeerde installateurs

Eis een duidelijke verbintenis

Naast het aantonen van hun kwaliteiten en referenties moeten de installateurs je een gedetailleerde offerte afleveren met de volgende elementen:

 • Voor het geïnstalleerde materiaal, het merk, de oorsprong en de fabricageplaats van het materiaal, alsook de garantieduur: minstens 10 jaar op de panelen, 5 jaar op de omvormer, 2 jaar op de andere materialen en een vermogensgarantie van de fotovoltaïsche cellen.
 • Voor de verwachte elektriciteitsproductie, een nauwkeurige berekening met behulp van simulatiesoftware zoals  PVSYST of PV*SOL. We raden je aan in het bestek een opbrengstgarantie te voorzien die de installateur verplicht om je te vergoeden als de productie lager ligt dan de gewaarborgde productie. Vooral bij grote installaties is dit een must.
 • Voor de werken, de garantieduur van  interventies  voor eventuele problemen met de installatie, de elektriciteit en de dichtheid van de dakbekleding: de wettelijke duur is minimaal 2 jaar voor de twee eerste posten, 10 jaar voor de dichtheid.
 • Voor de administratieve stappen, welke hij op zich neemt (Sibelga, Brugel, elektriciteitsleverancier, premies …).
 • Voor het onderhoud van de installatie, de kostprijs ervan en de voorwaarden. Voor grote installaties is het trouwens sterk aanbevolen om dit onderhoud van bij het begin van de installatie te voorzien in een clausule of een specifiek contract.

Sommige elementen zijn noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op financiële steunmaatregelen: informeer je vooraf!

 

Voor particulieren : meer weten over de groene lening.

Voor professionelen: meer weten over de fiscale aftrek.

Voor particulieren : overloop de vragen die je best kunt stellen aan jouw installateur in de Check list 10 : Zonnepanelen plaatsen (.pdf).

Maak ook de administratieve kant in orde

Afhankelijk van de opstelling van je installatie zijn bepaalde administratieve stappen vereist:

 • Controle van de elektrische aansluiting voor iedereen: alle installaties moeten beantwoorden aan de technische aansluitings- en beveiligingsvoorwaarden en moeten beschikken over een specifieke meter (A+A-). Vóór elke installatie moet de installateur contact opnemen met Sibelga, de distributienetbeheerder. Na afloop van de werken moet een erkend controleorganisme voor elektriciteitsinstallaties controleren of de installatie voldoet aan het reglement.

Meer lezen op de website van Sibelga

 • Stedenbouwkundige vergunning… of niet: geen vergunning nodig als de panelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of als ze in het dakvlak zijn ingewerkt of evenwijdig aan dit vlak op het dak zijn bevestigd, zonder daarbij meer dan 30 cm uit te springen of de grenzen van het dak te overschrijden. Als je gebouw geklasseerd is, heb je altijd een bouwvergunning nodig, aan te vragen bij de gemeente.
 • Financiële steun: particulieren kunnen een groene lening aanvragen om de installatie te bekostigen, en bedrijven kunnen hun investeringen aftrekken van hun belastingen.

Voor particulieren : meer weten over de groene lening.

          Voor professionelen: meer weten over de fiscale aftrek.

 • Groenestroomcertificaten: als je groene stroom opwekt, kun je groenestroomcertificaten verkopen, die toegekend worden op basis van de productie van je installatie. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je installatie gecertificeerd zijn door BRUGEL, de Brusselse Regulator voor Energie, en dit na de controle door een erkend controleorganisme voor elektriciteitsinstallaties.
Meer lezen op de website van BRUGEL

Het Stappenplan voor kleine fotovoltaïsche installaties en het Stappenplan voor grote fotovoltaïsche installaties begeleiden je stap voor stap bij de verwezenlijking van je project.

Zorg voor een regelmatig onderhoud

De installatie is voltooid: proficiat, je bent nu producent van groene stroom! Als je installatie correct geplaatst is door een professional en goed onderhouden wordt, heeft ze een levensduur van meer dan 25 jaar zonder intensief onderhoud. Zorg wel voor een maximale rentabiliteit door enkele voorzorgen te nemen:

 • Volg je elektriciteitsproductie op: bekijk regelmatig je groenestroommeter en controleer vooral of deze overeenkomt met de verwachte productie. Als er geen automatisch follow-upsysteem voorhanden is voor je installatie, dan kan de online tool EnergieID je helpen. Denk eraan dat een rendementsafwijking te wijten kan zijn aan technische problemen die makkelijk op te lossen zijn.
 • Onderhoud je installatie: kijk de verschillende elementen regelmatig na of laat ze nakijken (panelen, houders, bekabeling, omvormer …), vooral na extreme weersomstandigheden. Denk er in het bijzonder aan om de panelen af en toe te reinigen en de omvormer af te stoffen.
 • Vervang de omvormer op tijd: na 10 tot 15 jaar dienst dient de omvormer vervangen te worden.

Om er meer over te weten, raadpleeg onze checklist met de te controleren punten en de inventaris met oplossingen voor mogelijke problemen in de Onderhoudsgids voor kleine fotovoltaïsche installaties en de Aanbevelingen voor (grote) fotovoltaïsche installaties, die het resultaat zijn van een monitoringstudie.

Datum van de update: 08/06/2018