U bent hier

Biomassa

De term “biomassa” duidt op organische materie, van dierlijke of plantaardige oorsprong, die gebruikt kan worden om energie te produceren door ze te verbranden of te transformeren. Biomassa, theoretisch gezien een bron van hernieuwbare energie, stelt wel problemen, vooral in termen van CO2-neutraliteit en luchtkwaliteit. 

Niet zo koolstofneutraal …

Als de organische grondstof lokaal en duurzaam wordt geproduceerd, kan de balans theoretisch gezien koolstofneutraal zijn, aangezien de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomen bij de energetische terugwinning gecompenseerd wordt door de CO2 die in de atmosfeer gecapteerd wordt in de groeifase van de plant. In de realiteit kan de groeifase voor sommige grondstoffen zoals hout zeer lang duren en moet dus rekening worden gehouden met het tempo van vernieuwing van de materie. Het transport en de transformatie van de biomassa zijn overigens etappes die ook CO2 produceren.

Een bedreiging voor de luchtkwaliteit

Het gebruik van de geproduceerde biomassa produceert natuurlijk minder broeikasgassen dan steenkool of stookolie, maar wel veel meer voor de gezondheid schadelijke polluenten zoals vluchtige organische stoffen (VOS), koolmonoxide, fijn stof en dioxines. Deze wijze van verwarmen heeft dus een grote negatieve impact op de luchtkwaliteit, dat terwijl de Europese Unie steeds striktere emissienormen oplegt voor fijn stof. De grote installaties zijn onderworpen aan een milieuvergunning die rekening houdt met de impact van hun activiteiten op de luchtkwaliteit, maar dat geldt niet voor kleine installaties zoals houtpelletkachels of houtketels. 

Welk potentieel voor Brussel?

Het energetische potentieel van biomassa in het Brussels Gewest is gering. Hout, de voornaamste organische bron die gebruikt wordt om warmte te produceren, is geen lokale hulpbron die overvloedig aanwezig is en de opslagruimte is vaak beperkt. Gelet op de impact ervan op het leefmilieu moet de voorkeur zeker niet naar hout gaan. Om ondanks alles toch deze wijze van verwarming te gebruiken, moet men er bijzonder waakzaam voor zijn kwaliteitsvolle hulpbronnen te gebruiken en technologieën die beantwoorden aan de meest strikte vervuilingsnormen.   

Meer weten?

Datum van de update: 25/10/2017