U bent hier

Opleidingen 'Erkende verwarmingsketeltechnici', 'Erkende verwarmingsinstallateurs' en 'EPB-verwarmingsadviseur '

Er werden vijf afzonderlijke opleidingen gepland om in te spelen op de nieuwe reglementering rond EPB-verwarming:

  • opleiding erkende verwarmingsketeltechnicus van het type L (verwarmingsketel met vloeibare brandstof) ;
  • opleiding erkende verwarmingsketeltechnicus van het type G1 (atmosferische gasketel of ketel met premixbrander) ;
  • opleiding erkende verwarmingsketeltechnicus van het type G2 (gasketel met ventilatorbrander) ;
  • opleiding erkende verwarmingsinstallateur ;
  • opleiding EPB-verwarmingsadviseur.

Doelstelling van de opleidingen

Om erkend te worden beantwoorden de professionelen aan bepaalde voorwaarden. Zo beschikken ze onder meer over een bekwaamheidscertificaat nadat ze met vrucht een opleiding gevolgd hebben en, voor de erkende verwarmingsketelstechnici, na een geslaagd examen. 

De erkenning is 5 jaar geldig en kan met een periode van 5 jaar verlengd worden. 

Door Leefmilieu Brussel aangestelde kwaliteitscontrole-instellingen staan in voor de kwaliteitscontrole op de activiteiten van de professionelen.

Documenten voor de erkenning van de EPB-verwarmingsopleidingen

De nodige documenten voor de erkenning van de EPB-verwarmingsopleidingen zijn beschikbaar op aanvraag via e-mail

Eventuele vrijstellingen

De opleiding van de technici, de organisatie van de examens en de aflevering van bekwaamheidscertificaten zijn gewestelijke bevoegdheden.

Hoewel de inhoud van de opleidingen en de examenstof grote gelijkenissen vertonen, bestaan er ook verschillen, die vooral betrekking hebben op de specifieke reglementaire aspecten van ieder Gewest.

Om te vermijden dat een technicus meermaals een gelijkwaardige cursus moet volgen of een soortgelijk examen moet afleggen, hebben de drie gewesten overeenstemming bereikt over de vrijstellingsvoorwaarden.

De nota en het Excel file “GPS” hieronder vermelden, verduidelijken onder welke voorwaarden vrijstellingen voor opleidings- of examenpakketten kunnen worden toegekend aan technici die "gelijkwaardige" certificaten in een ander Gewest behaalden.

» Nota gebruik "GPS" (.pdf)

» Excel file "GPS" (.xls)

Inhoud van de opleidingen:

De opleiding geeft de middelen in handen om te beginnen aan een opdracht als verwarmingstechnicus, erkend verwarmingsinstallateur en EPB-verwarmingsadviseur zoals gedefinieerd in de EPB-verwarmingsreglementering.

Lijst van de instellingen waarvan de opleidingen (en examens) tot nog toe door Leefmilieu Brussel erkend worden:

"Erkend verwarmingstechnicus"

BRUXELLES FORMATION (FR)

(Type L, G1)

Website : www.bruxellesformation.be

E-mail : entreprises@bruxellesformation.be

Tel : 02/247.04.50

Espace Formation PME (FR) 

(Type L, G1, G2)

Website: www.efp-bxl.be

E-mail: info@efp-bxl.be

Tel : 02/370 86 36

CEDICOL Brussel asbl (FR en NL) 

(Type L, G1, G2)

Website: www.cedicol.be

E-mail: info@cedicol.be

Tel: 02/558 52 20

CEDICOL Mons asbl (FR en NL) 

(Type L, G1, G2)

Website: www.cedicol.be

E-mail: info@cedicol.be

Tel: 02/558 52 20

CEDICOL Liège asbl (FR en NL) 

(Type L)

Website: www.cedicol.be

E-mail: info@cedicol.be

Tel: 02/558 52 20

CEFORTEC asbl (FR)  

(Type L, G1, G2)

Website : www.cefortec.be  

E-mail : info@cefortec.be

Tel: 04/247 68 91 of 04/247 68 94

IFAPME NAMUR-BRABANT WALLON asbl (FR) 

(Type L, G1, G2)

Website : www.formatpme.ifapme.be

E-mail : formatpme.crealys@ifapme.be - formatpme.wavre@ifapme.be

Tel: 081/58.53.63 (Créalys) of 010/41.95.82 (Wavre)

IFAPME CHARLEROI (FR) 

(Type L, G1, G2)

Website : www.centrepme.be

E-mail : centrepme@centrepme.be 

Tel : 071/28.10.00

IFAPME MONS BORINAGE CENTRE asbl (FR) 

(Type L en G1) 

Website : www.centrembc.ifapme.be

E-mail : mbc@ifapme.be

Tel : 065/356000

SYNTRA Midden-Vlaanderen – Campus Aalst 

(Type L, G1, G2) 

Website : www.syntra-mvl.be  

E-mail : aalst@syntra-mvl.be  

Tel : 053/70 40 60

"Erkend verwarmingsinstallateur"

Espace Formation PME (FR) 

Website: www.efpme.be

E-mail: fc@efpme.be

Tel : 02/370 86 36

CEDICOL asbl (FR en NL) 

Website: www.cedicol.be

E-mail: info@cedicol.be

Tel: 02/558 52 20

FORMATPME NAMUR-BRABANT WALLON asbl (FR) 

Website : www.formatpme.ifapme.be

E-mail de contact: formatpme.crealys@ifapme.be - formatpme.wavre@ifapme.be

Tel: 081/58.53.63 (Créalys) of 010/41.95.82 (Wavre)

IFAPME CHARLEROI (FR) 

Website : www.centrepme.be 

E-mail de contact : centrepme@centrepme.be 

Tel : 071/28.10.00

CEFORTEC asbl (FR)  

Website : www.cefortec.be  

E-mail : info@cefortec.be

Tel: 04/247 68 91 of 04/247 68 94

EPB-verwarmingsadviseur»

Espace Formation PME (FR) 

Website: www.efpme.be

E-mail: fc@efpme.be

Tel : 02/370 86 36

CEDICOL asbl (FR en NL) 

Website : www.cedicol.be

E-mail: info@cedicol.be

Tel: 02/558 52 20

FORMATPME NAMUR-BRABANT WALLON asbl (FR) 

Website : www.formatpme.ifapme.be

E-mail: formatpme.crealys@ifapme.be - formatpme.wavre@ifapme.be

Tel: 081/58.53.63 (Créalys) of 010/41.95.82 (Wavre)

IFAPME CHARLEROI (FR) 

Website : www.centrepme.be

E-mail : centrepme@centrepme.be 

Tel : 071/28.10.00

IFAPME DINANT (FR) 

Website : www.dinant.ifapme.be   

E-mail :secretariat@cfpmedinant.be

Tel : 082/21.35.80

CEFORTEC asbl (FR)  

Website : www.cefortec.be  

E-mail : info@cefortec.be

Tel: 04/247 68 91 of 04/247 68 94

Praktische inlichtingen

Alle praktische informatie kan men verkrijgen bij de instellingen die de erkende opleiding (en examens) organiseren.

Voor meer info over de EPB-verwarmingsreglementering en de actoren hierin.

Datum van de update: 19/03/2018