U bent hier

Eerste bijcholing voor de certificateurs

Een nieuwe versie van de software en het protocol voor residentiële EPB-certificering zal op 15 maart 2017 in werking treden.

Deze houden rekening met de 5 jaar ervaring sinds de inwerkingtreding van het EPB-certificaat in 2011 en de vele opmerkingen die werden verzameld.  Het doel is dubbel: de EPB-certificering vereenvoudigen voor de certificateurs et de kwaliteit van de certificaten verhogen.

Naast het bestuderen van de nieuwe tools zullen ook de fouten die regelmatig worden gemaakt aan bod komen. 

De certificateur moet niet noodzakelijk de bijscholing volgen in het opleidingscentrum waar hij zijn basisopleiding heeft gevolgd.

Behoud van de erkenning :

Nadat de certificateur de bijscholing heeft gevolgd en indien hij zijn erkenning wenst te behouden, zal hij voor het gecentraliseerd examen moeten slagen.

Het attest van slagen van het gecentraliseerd examen zal ten laatste voor 15 juni 2018 behaald moeten worden.

Inschrijving  op het examen :

U kunt zich hier online inschrijven.

Het reglement is hier beschikbaar.  Dit reglement zal geaccepteerd moeten worden op het ogenblik van de inschrijving.

Lijst van de instellingen die de bijscholing aanbieden :

  • EFPME

(FR) 

Website: www.efpme.be 

Email: accueil@efpme.be 

Tél: 02/370 85 11

  • Environment & Economics for Total Quality

(Fr en NL) 

Website: eet-totalquality.com

Email: formation-opleiding@eet-totalquality.com

Tél : 0486/73.86.23

  • UGEB-ULEB 

Koninklijke Maatschappij van Landmeters-experten van Onroerende goederen 

(FR - toegankelijk voor alle landmeters-experten)

Website: www.ugeb-uleb.be

Email: info@ugeb-uleb.be

Tel: 02/217 39 72

  • Stadswinkel asbl

(FR) 

Website :  http://www.homegrade.brussels/

Email: inscriptions@curbain.be

Tel: 02/227 42 60

  • Syntra Brussel

(NL)

Website: www.syntrabrussel.be

Email : info@syntrabrussel.be

Tél: 02/331 68 01

Praktische inlichtingen:

Alle praktische informatie kan men verkrijgen bij de instellingen die de erkende opleiding geven.

Datum van de update: 27/02/2018