U bent hier

Eerste bijcholing voor de certificateurs

Nieuwe software en een nieuw certificeringsprotocol zijn sinds 15 maart 2017 van kracht.

Deze houden rekening met de 5 jaar ervaring sinds de inwerkingtreding van het EPB-certificaat in 2011 en de vele opmerkingen die werden verzameld.  Het doel is dubbel: de EPB-certificering vereenvoudigen voor de certificateurs et de kwaliteit van de certificaten verhogen.

Deze bijscholing zal ook de gelegenheid zijn om de balans op te maken van de goede praktijken om fouten die regelmatig worden gemaakt te vermijden.

De certificateur is vrij om het opleidingscentrum te kiezen waar hij de bijscholing zal volgen.

Behoud van de erkenning

Nadat hij de bijscholing heeft gevolgd, moet de certificateur die zijn erkenning wil behouden slagen voor het gecentraliseerd examen van certificateurs.

Na het lekken van de vragen van het centraal examen in mei 2018 werd de uiterste datum voor het slagen voor het centraal examen uitgesteld. Het attest voor het slagen voor dat examen zal daarom moeten worden behaald tegen uiterlijk 15 oktober 2019.

Inschrijving  op het examen

De inschrijvingen voor het examen zijn momenteel afgesloten. De certificateurs zullen via e-news op de hoogte worden gebracht van het tijdstip waarop ze zich opnieuw kunnen inschrijven.

Het reglement is hier beschikbaar.  Dit reglement zal geaccepteerd moeten worden op het ogenblik van de inschrijving.

Voor vragen over het annuleren van de laatste examensessies in mei/juni 2018 en het uitstellen van de uiterste datum kunt u terecht in onze FAQ (certificateur > Opleiding > Bijscholing en centraal examen).

Lijst van de instellingen die de bijscholing aanbieden

  • EFPME

(FR) 

Website: www.efpme.be 

Email: accueil@efpme.be 

Tél: 02/370 85 11

  • Environment & Economics for Total Quality

(Fr en NL) 

Website: eet-totalquality.com

Email: formation-opleiding@eet-totalquality.com

Tél : 0486/73.86.23

  • UGEB-ULEB 

Koninklijke Maatschappij van Landmeters-experten van Onroerende goederen 

(FR - toegankelijk voor alle landmeters-experten)

Website: www.ugeb-uleb.be

Email: info@ugeb-uleb.be

Tel: 02/217 39 72

  • Stadswinkel asbl

(FR) 

Website :  http://www.homegrade.brussels/

Email: inscriptions@curbain.be

Tel: 02/227 42 60

  • Syntra Brussel

(NL)

Website: www.syntrabrussel.be

Email : info@syntrabrussel.be

Tél: 02/331 68 01

Praktische inlichtingen

Alle praktische informatie kan men verkrijgen bij de instellingen die de erkende opleiding geven.

Datum van de update: 19/02/2019