U bent hier

Erkende EPB-certificateurs

Wat zijn certificateurs?

Certificateurs zijn natuurlijke personen die erkend zijn door Leefmilieu Brussel, maar optreden in hun eigen naam. Om het beroep van certificateur uit te oefenen, moet men een door Leefmilieu Brussel erkende opleiding volgen en met succes afronden. Sinds 01/01/15 zijn deze opleidingen enkel toegankelijk voor houders van specifieke diploma’s (bijvoorbeeld architecten, burgerlijk ingenieurs, enz.) of personen die het bewijs kunnen leveren van een relevante specifieke beroepservaring op het vlak van energie.

Na het succesvol doorlopen van de opleiding, kan een erkenningsaanvraag worden ingediend bij Leefmilieu Brussel. Indien de erkenning als certificateur wordt toegekend, is ze voor onbepaalde tijd geldig. De erkenning kan echter worden opgeschort of ingetrokken indien blijkt dat de certificateur zijn verplichtingen niet nakomt.

Lijsten van erkende certificateurs:

Er bestaan 3 verschillende soorten erkenningen waarvoor de certificateur een specifieke opleiding moet hebben gevolgd. Ten eerste, de residentiële certificateur die bevoegd is voor het opstellen van EPB-certificaten voor ‘wooneenheden’, in hoofdzaak woningen en appartementen.

» Ga naar de lijst van erkende certificateurs wooneenheden.

Ten tweede, de tertiaire certificateur die bevoegd is voor het opstellen van EPB-certificaten voor ‘tertiaire eenheden’. Onder tertiaire eenheid vallen kantoren van meer dan 500 m².

» Ga naar de lijst van erkende certificateurs tertiaire eenheden.

En ten slotte, de certificateur openbaar gebouw die bevoegd is voor het opstellen van ‘EPB-certificaten openbaar gebouw’.

» Ga naar de lijst van erkende certificateurs openbare gebouwen.

Datum van de update: 20/07/2018