U bent hier

EPB-reglementering voor klimaatregeling

Net zoals verwarmingssystemen kunnen slecht geïnstalleerde of slecht onderhouden klimaatregelingssystemen zeer energieverslindend worden.

Daarom heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorzien in de EPB-reglementering voor klimaatregeling die voor alle klimaatregelingssystemen van meer dan 12 kW (koelvermogen) de volgende elementen vastlegt:

  • een reeks EPB-eisen;
  • een minimaal onderhoud;
  • een periodieke controle.

Deze bepalingen zijn in werking getreden op 01-09-12.

Wijzigingen op 1 januari 2019:

De EPB-verwarmingsreglementering heeft het voorwerp uitgemaakt van wijzigingen die hebben geleid tot twee nieuwe besluiten die op 01/01/2019 in werking treden.

De voornaamste aanpassingen zijn de volgende:

  • Link tussen de EPB-reglementering voor klimaatregeling en de EPB-verwarmingsreglementering die zijn opgenomen in dezelfde besluiten.
  • De benaming van de professionelen die erkend zijn in het kader van de reglementering werd gewijzigd: “controleur EPB-klimaatregeling” wordt “adviseur EPB-klimaatregeling”.
  • De technische eisen werden herzien, rekening houdend met de technische en economische haalbaarheid.
Datum van de update: 30/10/2018
Contact: 

Diverse helpdesks staan tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden:

De facilitator duurzame gebouwen voor de professionelen van het gebouw (studiebureau, VME van het gebouw, …).

De controleurs EPB-klimaatregeling kunnen een mail sturen naar:  climpeb@environnement.brussels