U bent hier

De wetgeving

Hieronder kunt u de gecoördineerde wetsteksten van het luik “EPB-werkzaamheden” van de regelgeving betreffende de energieprestatie van gebouwen raadplegen (klik hier indien u de ongecoördineerde versies wenst te raadplegen):

De Europese richtlijnen :

De Brusselse ordonnanties :

De uitvoeringsbesluiten van de Brusselse Regering :

De bijlagen die in voege zijn staan in vet weergegeven in de tabel.

Nr Naam Beschrijving Betroffen eisen Periode toepassing
I Bestemmingen Definitie van de bestemmingen - 02/07/2008 > 30/06/2017
II EPW Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie van Wooneenheden E-peil en Oververhitting 02/07/2008 > 31/12/2013
III EPU Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie voor Niet-residentieel

(kantoren/diensten en onderwijs)

E-peil 02/07/2008 > 31/12/2013
IV U/R Umax- en Rmin-waarden Isolatie en K-peil 02/07/2008 > 31/12/2013
V BK Behandeling van bouwknopen

(EPB-aanvaarde bouwknopen)

≤ 2014 : K-peil

2015 ≤ : NEV, PEV en Oververhitting

02/07/2011 > …
VI HVR Voorzieningen en methode voor Hygiënische Ventilatie voor Residentieel Hygiënische Ventilatie 02/07/2008 > 30/06/2017
VII HVNR Voorzieningen en methode voor Hygiënische Ventilatie voor Niet-Residentieel Hygiënische Ventilatie 02/07/2008 > 30/06/2017
VIII TI Beschrijving van de eisen voor de Technische Installaties Technische Installaties 02/07/2008 > …
IX EPW Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie van Wooneenheden ≤ 2014 : E-peil en Oververhitting

2015 ≤ : NEV, PEV en Oververhitting

01/01/2014 > 30/06/2017
X EPU Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie voor Niet-residentieel

(kantoren/diensten en onderwijs)

  01/01/2014 > 30/06/2017
XI U/R Umax- en Rmin-waarden ≤ 2014 : K-peil en Isolatie

2015 ≤ : Isolatie

01/01/2014 > 30/06/2017
XII EPW Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie van Wooneenheden NEV, PEV en Oververhitting 01/07/2017 > …
XIII EPN Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie voor Niet-residentieel PEV 01/07/2017 > …
XIV U/R Umax- en Rmin-waarden Isolatie 01/07/2017 > …
XV HVR Voorzieningen en methode voor Hygiënische Ventilatie voor Residentieel Hygiënische Ventilatie 01/07/2017 > …
XVI HVNR Voorzieningen en methode voor Hygiënische Ventilatie voor Niet-Residentieel Hygiënische Ventilatie 01/07/2017 > …

De ministeriële besluiten van het Brussels Gewest :

Nr Beschrijving Periode toepassing
1 Specificaties voor de meting van de luchdichtheid van gebouwen 01/07/2017 > …
2 Specificaties voor het inrekenen van een combilus 01/07/2017 > …
3 Specificaties van de testcondities voor het bepalen van CEPtest en bepalingen voor het berekenen van de SPF voor warmtepompen met directe warmtewisseling en warmtepompen die oppervlaktewater, een riolering of het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie als warmtebron gebruiken 01/07/2017 > …
4 Specificaties voor de in situ meting van het elektrisch vermogen van ventilatoren 01/07/2017 > …
5 Specificaties voor het in rekening brengen van de voorkoeling van ventilatielucht met een aarde-lucht warmtewisselaar 01/07/2017 > …
6 Specificaties voor de bepaling van het thermisch rendement van het warmteterugwinapparaat 01/07/2017 > …

De bijlagen die in voege zijn staan in vet weergegeven in de tabel.

Nr Beschrijving Periode toepassing
1 Bepaling van de reductiefactoren voor warmteterugwinning uit de doucheafloop 01/01/2014 > …
2 Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regeleving 01/01/2014 > 30/06/2017
3 Inrekenen van een combilus in het kader van de EPB-regelgeving 01/01/2014 > 30/06/2017
4 Voorkoeling van ventilatielucht met een aarde-lucht warmtewisselaar 01/01/2014 > 30/06/2017
5 Bepaling van de reductiefactoren voor ventilatie voor vraaggestuurde systemen in EPB-eenheden Kantoren en diensten of Onderwijs 01/01/2014 > …
6 Specificaties en erkenningsprocedure van rekenprogramma’s voor de bepaling van de hulpvariabele L in het kader van EPB-regelgeving 01/01/2014 > …
7 Specificaties voor de testcondities voor het bepalen van COPtest en de bepalingen voor het berekenen van de SPF voor warmtepompen met directe warmtewisseling en warmtepompen die oppervlaktewater als warmtebron gebruiken 01/01/2014 > 30/06/2017
8 Rekenregels voor de bepaling van lineaire en puntwarmtedoorgangscoëfficiënten van bouwknopen 01/01/2014 > …
9 Bepaling van de reductiefacotren voor ventilatie (voor vraaggestuurde systemen) in residentiele gebouwen (EPW) 01/01/2015 > …
Datum van de update: 26/09/2018