U bent hier

PLAGE in het kort

De huidige informatie op deze website betreft enkel het PLAGE op een vrijwillige basis.
Op 1 juli 2019 zal een nieuwe verplichting in werking treden voor grote Brusselse gebouwenparken. Meer informatie over deze PLAGE-verplichting zal  begin september 2018 online geplaatst worden.
Een informatiesessie over het PLAGE-arrest zal op dinsdag 16 oktober 2018, van 9 tot 12u, plaatsvinden bij Leefmilieu Brussel. Om deel te nemen kunt u contact opnemen met het PLAGE-team via het volgend adres: plage@environnement.brussels.

Het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (of PLAGE), een initiatief rond energie-efficiëntie, stelt elke organisatie met een gebouwenpark onder haar beheer in staat om aanzienlijke energiebesparingen te realiseren, zonder zware financiële investeringen. Het werd in 2006 door Leefmilieu Brussel opgestart.

Voor de hele tertiaire sector en gelijkgestelden

Scholen, ziekenhuizen, collectieve huisvesting, maar ook kantoorgebouwen, vastgoedbedrijven, sportcentra, culturele centra of commerciële centra, ... Alle tertiaire sectoren en openbare instellingen kunnen een PLAGE invoeren om hun energieverbruik aanzienlijk te verminderen, door boven alles te werken aan een rationeel energieverbruik met een terugverdientijd van de investering van minder dan 5 jaar.  Indien uw organisatie tot de tertiaire sector of daarmee gelijkgestelden behoort is PLAGE ideaal voor u!

Een eenvoudige voorziening

Vertrekkende van een gedetailleerde analyse van de actoren, gebouwen, gebruik en energieverbruik preciseert het PLAGE-initiatief de acties die moeten worden ondernomen en verzekert het de follow-up van de resultaten hiervan dankzij een energieboekhouding.  PLAGE wordt geleid door een energieverantwoordelijke die garant staat voor het initiatief en maakt het mogelijk de energiekosten te beheersen, het comfort van de bewoners te verbeteren en de milieu-impact van uw activiteiten te beperken in een voortdurend verbeteringsproces.  

15 tot 20 % minder verbruik

Sinds de eerste initiatieven die in 2006 werden gelanceerd, heeft PLAGE talrijke beheerders van gebouwen de mogelijkheid geboden om belangrijke energie- en financiële besparingen te verwezenlijken.  In Brussel hebben 15 gemeenten, 5 ziekenhuizen, 11 huisvestingsmaatschappijen en meer dan honderd scholen een PLAGE uitgevoerd. 

En mét resultaat! In 3 tot 4 jaar tijd konden ze hun energieverbruik dankzij PLAGE met 15 tot 20 % (en zelfs meer) terugdringen, zonder aan comfort te moeten inboeten of grote investeringen te moeten doen.

Maak kennis met de PLAGE-resultaten voor de scholen, de OVM, de ziekenhuizen en de gemeenten.

PLAGE in cijfers :

  • 2,5 miljoen m² PLAGE in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • een vermindering met 17% van het brandstofverbruik
  • een stabilisering, zelfs een lichte daling van het elektriciteitsverbruik in plaats van de verwachte jaarlijkse verhoging van 2%.
  • een jaarlijkse besparing van 4,25 miljoen euro
  • een jaarlijkse besparing van 10.000 ton  CO2
  • de creatie van 34 jobs van energieverantwoordelijke

Start uw PLAGE!

Wil u ook een PLAGE starten en het energieverbruik van uw gebouwen beter beheren?  Volg de handleiding met 6 belangrijke stappen om een PLAGE in te voeren.

Datum van de update: 09/07/2018