U bent hier

De PLAGE-hulpmiddelen

De huidige informatie op deze website betreft enkel het PLAGE op een vrijwillige basis.
Op 1 juli 2019 zal een nieuwe verplichting in werking treden voor grote Brusselse gebouwenparken. Meer informatie over deze PLAGE-verplichting zal begin september 2018 online geplaatst worden.
Een informatiesessie over het PLAGE-arrest zal op dinsdag 16 oktober 2018, van 9 tot 12u, plaatsvinden bij Leefmilieu Brussel. Om deel te nemen kunt u contact opnemen met het PLAGE-team via het volgend adres: plage@environnement.brussels.

Voor elk van de 6 belangrijkste stappen bij de uitvoering van het PLAGE beschikt u over modellen en beheers- en hulpinstrumenten bij de besluitvorming.  Voor elke vraag met betrekking tot het gebruik ervan kan u ook contact opnemen met de Facilitator Duurzame Gebouwen:

Tel. : 0800 85 775 – E-mail

De hieronder aangeboden tools zijn nog niet volledig gefinaliseerd. We nodigen u uit om opmerkingen of suggesties door te mailen naar accpro@leefmilieu.brussels, zodat we ze kunnen verbeteren.

1. Om de lijst van deskundigen op te stellen

 • Organigram: om een organigram van personen op te stellen die nuttig zijn binnen de organisatie in functie van hun rol in het PLAGE-project.
 • RolEV: om de opdrachten van de energieverantwoordelijke uit te klaren.

2. Om de gebruikers en het team te sensibiliseren

De « sensibiliseringskit »-tool zal binnenkort beschikbaar zijn om u te helpen bij uw demarches voor het sensibiliseren en motiveren van de interveniënten en sleutelactoren om aan het PLAGE deel te nemen.

3. Om een energiekadaster en een energieboekhouding op te stellen

 • Energie ID: om de gegevens van uw metingen te volgen en uw energie- en waterverbruik te situeren t.o.v. andere gelijkaardige verbruiksprofielen.
 • Checklist – Technisch kadaster: om de energieaudit van uw gebouw uit te voeren, rekening houdend met de gebouwschil, de verwarming, de hygiënische ventilatie, het sanitair warm water, de klimaatregeling, de elektriciteit en de energieboekhouding.
 • We raden u ook aan gebruik te maken van de checklisttools voor REG-audits die hetzelfde doel hebben als de bovenstaande tool « Checklist – technisch kadaster ».

4. Om uw actieplan uit te voeren

 • Invest (binnenkort beschikbaar in het neederlands): om werken te budgetteren die in het kader van een PLAGE kunnen worden uitgevoerd, door hun kosten, de mogelijke financiële steunmaatregelen (leningen, premies) en de berekening van het financieringsplan te integreren.
 • Adviesactie scholen: om u te inspireren met de 10 winnende acties die hun nut hebben bewezen voor de PLAGE Scholen.
 • Checklist – Technisch kadaster gebruikt in de vorige fase, is ook een nuttig hulpmiddel om het actieplan te verwezenlijken.

5. Voor de follow-up van hun uitvoering

 • Planning: om de uitvoering van de acties en de verschillende reglementeringen te plannen.
 • Om verder te gaan, kunt u terecht op de website « éduquer à l'énergie ». U vindt er informatie over het ontwerp en de afstelling van verwarming in de scholen

6. Voor de follow-up van uw verbruik

 • Energie ID: om te controleren of uw verbruik overeenkomt met de verwachtingen en de energiebesparingen te berekenen.
 • Maandelijkse energiebalans: Om u te helpen bij uw meteropnames, bij de maandelijkse follow-up van uw verbruik en om de evolutie ervan te visualiseren.
 • Jaarlijkse energiebalans: om de geplande of uitgevoerde acties en de evolutie van de energiebalans te volgen , alsook een vergelijking van uw energieverbruik met het gemiddelde van uw sector en referentiestandaarden passieve/ lage energie.
 • Calculator GD: om het aantal graaddagen voor een gegeven periode te berekenen in verschillende graaddagenbasissen.
Datum van de update: 09/07/2018